blaze en Rumano

Pronunciación
n. foc, flacără, vâlvătaie, bobot, flăcăraie, lumină vie, explozie, izbucnire {fig.}, strălucire a soarelui, pată albă pe fruntea animalelor, dogoare, stea, ţintă, crestătură pe copaci, semn pe copaci
v. arde cu flacăra vie, străluci, cresta copaci, însemna copaci

Ejemplos

The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Prin urmare, raportul pune bazele unei noi metode politice pe care alte rapoarte ar trebui să o urmeze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With this vote, Europe is blazing a trail.
Cu acest vot, Europa marchează o cale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is largely true, and that is also the case this time, in the short term, while we have to be like the fire brigade and put out the fires that now blaze and threaten financial stability in Europe.
Această teorie este în general adevărată, chiar și acum, pe termen scurt, când trebuie să acționăm ca o brigadă de pompieri și să stingem focurile care mistuiesc și amenință stabilitatea financiară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a subject particularly close to my heart in view of Poland's upcoming Presidency, which I hope will follow all the trails blazed so successfully under the Belgian Presidency.
Este un subiect la care ţin foarte mult, având în vedere viitoarea Preşedinţie poloneză, care sper că se va înscrie pe acelaşi drum marcat cu atât de mult succes în timpul Preşedinţiei belgiene.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Instead we must continue to progress along the trail of liberalisation that the EU is currently blazing by adopting measures such as this.
În schimb, trebuie să continuăm să avansăm pe calea liberalizării pe care în momentul de față UE o stigmatizează prin adoptarea unor măsuri ca aceasta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. flame: burn, flash, flare up, rage
2. fire: conflagration, flame, flash, burning, flare, holocaust, combustion
3. shine: glare, shimmer, flicker, gleamdictionary extension
© dictionarist.com