boat en Rumano

Pronunciación
n. barcă, ambarcaţiune, navă, lotcă, luntre, ciobacă, şalupă
v. face canotaj, pluti, plimba: se plimba cu barca

Ejemplos

The boat was tied with a short line.
Barca era legată cu o parâmă scurtă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Traveling by boat takes longer than going by car.
A călători cu vaporul durează mai mult decât a călători cu maşina.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm on a boat.
Sunt pe o barcă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I want a boat that will take me far away from here.
Vreau o barcă care să mă ducă departe de aici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The financial crisis has shown that, in times of turbulence, it is better to be in a large, safe ship than in a small boat.
Criza financiară a arătat că, în momente de turbulenţe, este mai bine să te afli pe un vapor mare şi sigur decât într-o barcă mică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Certainly, in Ireland alone, rarely does a year pass without some fishing boat being lost at sea, and many fishers are injured in their work.
Cu siguranţă, doar în Irlanda, rar trece un an fără ca o navă de pescuit să nu fie pierdută pe mare şi mulţi pescari sunt răniţi în timpul lucrului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As a former Minister for Social Welfare in Ireland it was my task to try and find a way in which the rights of people working on fishing boats could be respected.
Ca fost ministru al asigurărilor sociale din Irlanda, sarcina mea era să găsesc o modalitate prin care drepturile persoanelor care lucrează pe navele de pescuit să poată fi respectate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, last Sunday, a boat carrying 260 immigrants landed on our shores.
Domnule preşedinte, duminica trecută a sosit pe coastele noastre o barcă având 260 de imigranţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, the message is clear: people must enter Europe only legally, not by means of Mafia boats and criminal traffickers.
Astfel, mesajul este clar: oamenii trebuie să pătrundă în Europa numai pe cale legală, nu prin bărci ale mafiei şi prin intermediul traficanţilor ilegali.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
None of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
Niciuna dintre persoanele care vin în Lampedusa sau în Malta nu au făcut rost singure de o barcă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

craft: vessel, ship, skiff, dinghy, canoedictionary extension
© dictionarist.com