bottom en Rumano

Pronunciación
n. fund, bază, parte de jos, capăt, adânc, adâncime, afund, afundătură, soclu, temei, fort, depresiune, vale, albie, carenă, dos, burtă, matcă, poponeţ, fond, esenţă, cauză, energie, extremitate
v. pune fund la, duce: se duce la fund, atinge fundul, goli până la fund, fundamenta pe, fi cauza unui lucru, sonda, înţelege, picioarele proprii
a. dedesubt: de dedesubt, jos: de jos, inferior, ultim

Ejemplos

I was looking downward to the bottom of the valley.
Mă uitam în jos către fundul văii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore believe that Mr Schwarzenberg's promise that the Czechs will significantly ''push European matters forward'', and that they ''will not be bottom of the class'' will come true.
De aceea cred că promisiunile domnului Schwarzenberg că cehii ,,vor împinge în faţă problemele europene” în mod semnificativ şi că ,,nu vor fi codaşii Europei” se vor adeveri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a general perception amongst this community that regulations are being arbitrarily handed down from Brussels without any input from the bottom up.
Percepţia generală la nivelul acestei comunităţi este că reglementările vin în mod arbitrar de la Bruxelles, fără niciun fel de informaţii de pe teren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The bottom line, however, is that our objectives will be difficult to achieve without investments in the infrastructure of energy networks and further liberalisation of the internal market.
Totuşi, concluzia este că obiectivele noastre vor fi dificil de atins fără investiţii în infrastructura reţelelor energetice şi fără continuarea liberalizării pieţei interne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The bottom line is that the internal market for defence-related products is not working.
Rezultatul este că piaţa internă a produselor din domeniul apărării nu funcţionează.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It appears to me that we need to encourage from the bottom up so that practices of this kind do not occur in future.
Părerea mea este că trebuie să încurajăm întâi nivelurile de jos, astfel încât să nu mai apară, pe viitor, practici de acest gen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This lack of education puts the Roma on the very bottom rung in the labour market and is the cause of their high level of unemployment.
Această lipsă de educaţie situează romii pe treapta cea mai de jos pe piaţa muncii şi reprezintă cauza principală a nivelului lor ridicat de şomaj.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The bottom line will always be the rules in Regulation (EC) No 1049/2001.
Factorul decisiv vor fi întotdeauna dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Consiliului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Such a race to the bottom is undesirable and, ultimately, would only hit asylum seekers.
Această situaţie ar fi de nedorit şi, într-un final, ar afecta doar solicitanţii de azil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to thank all the rapporteurs from the bottom of my heart for their collaboration.
Aş dori să le mulţumesc din tot sufletul raportorilor pentru colaborarea dumnealor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. lowest part: depths, sole, base, underneath, foot, nadir, underside
2. fundamental: final, basic, conclusive, elementary, determining, last, lowest
3. basis: base, foundation, groundwork
4. buttocks: seatdictionary extension
© dictionarist.com