bread en Rumano

Pronunciación
n. pâine, hrană, mâncare
v. plodi

Ejemplos

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.
Există oameni atât de flămânzi în lume, încât Dumnezeu nu le poate apărea decât sub formă de pâine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He bought a bread, a packet of butter and two canned sardines packed in oil.
El a cumpărat pâine, o bucată de unt și două conserve de sardine în ulei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We eat butter on bread.
Mâncăm pâine cu unt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I eat bread.
Mănânc pâine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm eating bread.
Mănânc pâine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom bakes bread once a week.
Tom coace pâine o dată pe săptămână.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I spread cheese on bread.
Am întins brânză pe pâine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Concepts of development may vary, but values do not change, and we would like these values - common and universal - to become the daily bread in the Horn of Africa.
Conceptele în privinţa dezvoltării pot să varieze, dar valorile nu se schimbă şi am dori ca aceste valori - comune şi universale - să devină uzuale în Cornul Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Mediterranean diet is not just a lot of bread and pasta, it also involves movement, physical activity and lifestyle.
Dieta mediteraneană nu înseamnă doar foarte multe paste şi pâine, ci implică, de asemenea, mişcarea, activitatea fizică şi stilul de viaţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The level of trade takes its share, and so when, for example, rye bread comes onto the market, it costs EUR 3, of which the primary producer, the farmer, gets just six cents.
Comerţul îşi ia partea lui şi, astfel, când de exemplu pâinea cu secară ajunge pe piaţă, costă trei euro, sumă din care producătorul iniţial, agricultorul, primeşte numai şase cenţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. food: sustenance, meal, meals
2. grain product: loafdictionary extension
© dictionarist.com