celebration en Rumano

Pronunciación
n. sărbătorire, celebrare, comemorare, prăznuire, serbare, serviciu divin, slujbă {bis.}

Ejemplos

With the introduction in Romania of Valentine's Day, now we have two celebrations of love on February 14th and 24th.
Odată cu introducerea în România a zilei Sf. Valentin, acum avem două sărbători ale dragostei pe 14 şi 24 februarie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The same applies to the Committee on Economic and Monetary Affairs in its current incarnation, chaired by Pervenche Berès, to whom we are grateful for the idea of this celebration.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru Comisia pentru afaceri economice şi monetare în componenţa sa actuală, prezidată de Pervenche Berès, căreia îi suntem recunoscători pentru ideea acestei sărbătoriri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a time for celebration and, as I said, I am very moved.
Acesta este un moment de sărbătoare şi, după cum am spus, sunt extrem de emoţionat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The celebrations and salutations surrounding President Obama are making people delude themselves about the policy of imperialism.
Felicitările de care este înconjurat preşedintele Obama îi fac pe oameni să îşi creeze iluzii despre politica imperialistă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On 17 February 2008, I participated personally in the official celebrations in Priština marking the declaration of Kosovo's independence.
La 17 februarie 2008, am participat personal la festivităţile oficiale de la Priştina care marcau declararea independenţei Kosovo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
NATO wants to hold celebrations of its 60-year existence in Strasbourg, Baden-Baden and Kehl.
NATO doreşte să organizeze manifestări la Strasbourg, Baden-Baden şi Kehl, pentru a aniversa 60 de ani de existenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If small and medium-sized enterprises (SMEs) are, for the first time, to be put at the heart of European legislation, it is no cause for celebration.
Faptul că întreprinderile mici şi mijlocii sunt puse, pentru prima dată, în centrul legislaţiei europene nu reprezintă un motiv de bucurie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When the world economy Titanic goes down, ladies and gentlemen, we cannot ask the orchestra to carry on playing, and certainly not in celebration.
Doamnelor şi domnilor, atunci când Titanicul economiei mondiale se scufundă, nu putem cere orchestrei să continue să cânte şi, cu siguranţă, nu pentru a sărbători.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that the celebration of this date is one of our most important ways of paying tribute to the victims, as the President has done, but also of raising the level of public awareness.
În opinia mea, comemorarea acestei date reprezintă una dintre cele mai importante căi de a aduce un omagiu victimelor, aşa cum a făcut-o dl Preşedinte, dar şi de a spori nivelul de conştientizare în rândul publicului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know that there are some celebrations in Madrid today, but little else.
Ştiu că astăzi au loc nişte festivităţi de comemorare la Madrid, dar cam atât.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a joyful occasion for special festivities to mark some happy event: function, affair, jubilation, occasion, social occasion, social function
any joyous diversion: festivity, feria, recreation, agon, secular games, conviviality, jamboree, festival, blowout, fete, merrymaking, diversion, victory celebration, gala, Ludi Saeculares, gala affair, jollification
the public performance of a sacrament or solemn ceremony with all appropriate ritual: solemnisation, solemnization, ritual


dictionary extension
© dictionarist.com