charity en Rumano

Pronunciación
n. caritate, milă, filantropie, dragoste, binefacere, bunăvoinţă, generozitate

Ejemplos

Perhaps it is a kind of echo of former colonialism, or that they are accustomed to receiving direct aid, and so to receiving a kind of charity.
Poate este vorba despre un fel de ecou al colonialismului anterior sau de faptul că acestea s-au obişnuit să primească ajutor direct, iar prin aceasta, un fel de act de caritate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is done not out of solidarity, nor charity, nor even generosity, but purely to comply with our international commitments.
Acest lucru nu se realizează din solidaritate, nici din caritate, nici chiar din generozitate, ci doar pentru a respecta angajamentele noastre internaţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What the heroic Palestinian people need more than anything is not charity from the imperialists.
Cea mai stringentă necesitate a eroicului popor palestinian nu este pomana din partea imperialiştilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yet we are not in a position to apply political pressure in order to force the Member States to finally move away from this policy of 'charity begins at home'.
Şi totuşi, nu suntem în poziţia în care să putem aplica presiune politică pentru a forţa statele membre să se îndepărteze de această politică de tipul "să îi ajutăm mai întâi pe săracii noştri”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our Judeo-Christian roots provide us with the notion of charity and hospitality towards those who are suffering.
Rădăcinile noastre iudeo-creştine ne oferă noţiunea de caritate şi ospitalitate faţă de cei aflaţi în suferinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is therefore not a question of charity.
Prin urmare, aceasta nu este o chestiune de caritate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have every sympathy with those victims and believe that such donations should come from national governments or charities.
Avem toată compasiunea faţă de aceste victime şi credem că astfel de donaţii ar trebui să vină din partea guvernelor naţionale sau a organizaţiilor de caritate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to stress that, as part of our efforts, we are not asking for charity, but for support for our initiatives.
Doresc să subliniez faptul că, în cadrul eforturilor noastre, nu solicităm acte de caritate, ci susţinere pentru iniţiativele noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us turn charity cases into producers with a sense of self-worth.
Să transformăm cazurile sociale în producători încrezători în propria lor valoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
More shockingly still, a UK charity, Christian Aid, maintains that around EUR 7 trillion is hidden away in tax havens.
Un fapt încă şi mai şocant, un program de ajutor din Regatul Unit, Christian Aid, susţine că în jur de 7 trilioane sunt ascunşi în paradisurile fiscale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a foundation created to promote the public good (not for assistance to any particular individuals): foundation, philanthropic foundation, public charity, private foundation
a kindly and lenient attitude toward people: benevolence, supernatural virtue, brotherly love, theological virtue
an activity or gift that benefits the public at large: giving, zakat, handout, gift
an institution set up to provide help to the needy: soup kitchen, community chest, establishment, institution
pinnate-leaved European perennial having bright blue or white flowers: Polemonium caeruleum, Greek valerian, Jacob's ladder, Polymonium caeruleum van-bruntiae, polemonium, Polemonium van-bruntiaedictionary extension
© dictionarist.com