cite en Rumano

Pronunciación
v. cita, menţiona, pomeni, pomeni de

Ejemplos

In the 1950's, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.
În anii 1950, finlandezii au fost citați ca având una dintre cele mai puțin sănătoase diete din lume.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are all currently seeing a demonstration that the oft-cited phrase 'external energy policy' stands for a common strategy that does not exist in Europe.
Cu toții vedem acum o demonstrație cum că expresia adeseori citată "politică externă în domeniul energiei" înseamnă o strategie comună care nu există în Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These statistics were also cited by Mrs Vassiliou.
Aceste statistici au fost citate şi de doamna Vassiliou.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The French Presidency cited it as a possible operation project for our new European Union for the Mediterranean.
Preşedinţia franceză l-a menţionat ca pe un posibil proiect de funcţionare pentru noua noastră Uniune Europeană pentru zona mediteraneană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To prove this, I will cite just a few figures on Lampedusa that have already been given: 76 requests were examined in January 2009; of these, 36 were granted, three were deferred and 37 were refused.
Pentru a dovedi acest lucru, voi cita numai câteva cifre care au fost oferite cu privire la Lampedusa: în ianuarie 2009 au fost examinate 76 de cereri; dintre acestea, 36 au fost acordate, trei au fost amânate şi 37 au fost refuzate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In short, for the reasons cited above, I am opposed to the possible admission of Guantánamo inmates to the EU.
Pe scurt, din motivele enumerate mai sus, mă opun unei posibile introduceri de prizonieri de la Guantánamo în Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.
Am fost întrebat de către presă de ce nu am menţionat nicio ţară în acest scurt raport.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I began by quoting Paul Valéry; permit me to finish by citing a verse by Paul Valéry as well: 'Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!'.
Am început prin a-l cita pe Paul Valéry; permiteţi-mi să închei tot prin citarea unui vers de Paul Valéry: "Nu mă ai decât pe mine pentru a-ţi linişti temerile!”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Article 171 was cited for the vote on the SESAR Joint Undertaking.
Articolul 171 a fost menţionat pentru votul privind întreprinderea comună SESAR.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To cite only a few elements of the internal market: it is indeed of concern that only 8% of SMEs engage in cross-border activities; this percentage must be increased.
Pentru a cita doar câteva elemente de pe piaţa internă: este într-adevăr îngrijorător faptul că doar 8% din IMM-uri desfăşoară activităţi transfrontaliere; acest procent trebuie să crească.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. refer to a source: quote, allude to, excerpt, mention, point out, enumerate
2. summon: arraign, subpoena, call, ticket, order, enjoin


dictionary extension
© dictionarist.com