clause en Rumano

Pronunciación
n. clauză, propoziţie

Ejemplos

In the Treaty of Lisbon we will have a solidarity clause, which could then be used to give the better coordination that has been used and mentioned everywhere.
În Tratatul de la Lisabona va exista o clauză de solidaritate care poate fi folosită pentru a avea acea coordonare mai bună despre care se vorbeşte peste tot.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the debate about a third-country clause etc.
Aceasta este dezbaterea pe tema clauzei ţării terţe etc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When NGOs call on the Security Council to have the International Criminal Court investigate alleged war crimes, the Council is unable to invoke the 'human rights' clause of its agreement with Israel.
Atunci când ONG-urile cer Consiliului de Securitate al ONU să sesizeze Tribunalul Penal Internaţional pentru a investiga presupuse crime de război, Consiliul nu poate invoca clauza drepturilor omului din acordul său cu Israelul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How far will we have to go in terms of violations of international law before we have the 'human rights' clause applied?
Cât de departe va trebui să mergem, în materie de încălcare a dreptului internaţional, pentru a putea aplica această clauză a drepturilor omului?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Use the clauses in the association agreements.
Trebuie folosite clauzele din acordurile de asociere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It will also allow them to ask for specific security clauses to protect classified information and ensure their security of supply.
De asemenea, le va permite să invoce clauze specifice de securitate pentru a proteja informaţii clasificate şi să asigure securitatea aprovizionării.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore welcome the compromise found with the Member States to set 12 as the age limit for the collection of biometric data, and which includes a clause for revision in three years.
Salut prin urmare compromisul la care au ajuns statele membre de a stabili 12 ani ca limită de vârstă pentru prelevarea datelor biometrice, compromis care include o clauză de revizuire în trei ani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, how will you respond to the steel clause that the US Congress has just adopted, which would prohibit the use of EU steel in the United States?
În al doilea rând, cum veţi răspunde la clauza privind oţelul adoptată de curând de Congresul SUA, care interzice utilizarea de oţel provenit din UE în Statele Unite ale Americii?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How will the European Union continue to monitor in real time import trends and customs inspection and control, keeping the sector fully informed and invoking safeguard clauses wherever necessary?
Cum va continua Uniunea Europeană să monitorizeze în timp real tendinţele privind importurile şi inspecţia şi controlul vămilor, asigurând informarea deplină a sectorului şi invocând clauze de salvgardare acolo unde este necesar?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thirdly, we need a new generation of binding energy interdependence clauses.
În al treilea rând, avem nevoie de o nouă serie de clauze obligatorii de interdependenţă energetică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

(grammar) an expression including a subject and predicate but not constituting a complete sentence: independent clause, sentence, main clause, construction, grammatical construction, relative clause, subordinate clause, dependent clause, coordinate clause, expression
a separate section of a legal document (as a statute or contract or will): document, subdivision, escalator, section, arbitration clause, joker, double indemnity, escalator clause, written document, reserve clause, papers, article, deductible, rider


dictionary extension
© dictionarist.com