cold-blooded en Rumano

Pronunciación
a. sânge: cu sânge rece, flegmatic, rece {fig.}

Ejemplos

Mr President, on Saturday night in Northern Ireland we were all - I think, like everyone - very shocked: two young soldiers brutally murdered in cold blood.
Domnule Preşedinte, sâmbătă noaptea, în Irlanda de Nord, am fost cu toţii - cred, ca toată lumea - foarte şocaţi: doi tineri soldaţi au fost ucişi brutal, cu sânge rece.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This takes the form of habitual persecution, cold-blooded murder, discrimination and harassment at all levels of society.
Acestea pot fi simple persecuții, crime cu sânge rece, discriminări sau hărțuiri la toate nivelurile societății.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, we cannot approach this with a hot head and cold blood, but only with a clear head, a clear heart and a clear vision.
Dle președinte, nu putem aborda acest aspect în grabă și cu sânge rece, ci doar cu mintea limpede, inima deschisă și o viziune clară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Did you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Ați protestat când 1200 de prizonieri au fost asasinați cu sânge rece în urmă cu mai mult de zece ani?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

without compunction or human feeling: inhumane, cold, inhuman, insensate
in cold blood
having cold blood (in animals whose body temperature is not internally regulated): poikilothermic, heterothermic, poikilothermous, ectothermic© dictionarist.com