consign en Rumano

Pronunciación
v. depune

Ejemplos

The Treaty of Lisbon, which is the ex-European Constitution in disguise, was consigned to the waste paper bin in referendums in the Netherlands and in France, and subsequently also in Ireland.
Tratatul de la Lisabona, care este fosta constituţie europeană deghizată, a fost expediat la maculatură în cadrul referendumurilor din Ţările de Jos şi Franţa, şi, ulterior, în Irlanda.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The axis of evil, regime change, the war on terror: European citizens yearn to see those euphemisms consigned to history, along with the people who invented them.
Axa răului, schimbarea de regim, războiul împotriva terorii: cetăţenii europeni doresc ca aceste eufemisme să fie consfinţite în istorie, alături de oamenii care le-au inventat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These highly authoritarian proposals on price control, margins and markets merely call to mind too many formulas that have failed and that we thought had been definitively consigned to the past.
Aceste propuneri extrem de autoritare privind controlul preţurilor, marjele şi pieţele ne amintesc de numeroase formule care au dat greş şi pe care le credeam aparţinând trecutului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must not look only at the steps taken by heads of state and government leaders, but also at those of finance ministers, which are very often consigned to annexes of various documents.
Nu trebuie să privim doar la paşii urmaţi de şefii de stat şi de conducătorii de guvern, ci şi la paşii miniştrilor de finanţe, care sunt adesea încorporaţi în anexele la diferite documente.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I wish, for the sake of the citizens of Sri Lanka, that an expression which I have heard time and again - 'war is an institution' - will finally be consigned to the past.
De dragul cetăţenilor din Sri Lanka, doresc ca expresia pe care am auzit-o de nenumărate ori - '"războiul este o instituţie” - să fie în sfârşit considerată de domeniul trecutului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is time that it was consigned to the dark recesses of history.
A venit vremea ca acesta să treacă în colţurile întunecate ale istoriei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we do not take the necessary strong measures and collective responsibility, Europe will be consigned to marginalisation and impoverishment.
Dacă nu luăm măsurile puternice necesare şi nu ne asumăm răspunderea în mod colectiv, Europa va fi condamnată la marginalizare şi sărăcire.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The President of the World Bank said in April that now the concept of the 'third world' has been consigned to the history books.
Președintele Băncii Mondiale a afirmat în aprilie că acum conceptul de "lumea a treia” nu mai există decât în cărțile de istorie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Obviously, for some people, the colonial era is not yet over, but let us hope that all of this is consigned to the past.
În mod evident, pentru anumite popoare, era colonialismului nu s-a încheiat încă, însă haideți să sperăm că toate acestea vor fi lăsate trecutului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Stockholm Programme has not been consigned to the museum.
Programul de la Stockholm nu este de domeniul trecutului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com