content en Rumano

Pronunciación
n. mulţumire, capacitate, conţinut, volum, esenţă, fond, cuprins, tablă de materii
v. mulţumi, satisface
a. mulţumit, satisfăcut, bucuros, dispus

Ejemplos

At the beginning you had disliked the idea, but now you seem to be content.
La început vă displăcuse ideea, dar acum păreți mulțumiți.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can see that he is content.
Înţeleg că el este mulţumit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to give practical content to the Global Approach to Migration, the Commission supports cooperation initiatives with third countries, in the areas of migration and asylum.
Pentru a da un conţinut practic Abordării globale a migraţiei, Comisia susţine iniţiativele de colaborare cu statele din afara Uniunii, în domeniul migraţiei şi azilului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We do, however, have the task of protecting it and defining its content and characteristics in order to defend it from external imitation and contamination that could damage its image and value.
Cu toate acestea, ne revine sarcina de a o proteja şi a-i defini conţinutul şi caracteristicile, pentru a o apăra de imitaţiile şi contaminările externe care ar putea să-i strice imaginea şi valoarea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are already used to the majority in Parliament approving resolutions without legislative consequences, with content that runs counter to the legislative resolutions it adopts.
în scris. -(PT) Ne-am obişnuit deja ca majoritatea din Parlament să adopte rezoluţii fără consecinţe legislative, cu un conţinut total opus rezoluţiilor legislative pe care le adoptă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For this reason, and because I disagree with much of the content, I voted against this report.
Din acest motiv, dar şi pentru că nu sunt de acord cu o mare parte din conţinutul raportului, am votat împotriva acestui raport.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In terms of its content, virtually everything is worthy of criticism.
Din punct de vedere al conţinutului, aproape totul este demn de a fi supus criticilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (IT) My final vote against the report in question is the result not so much of its content, but of its omissions.
în scris. -(Italia) Votul meu final împotriva raportului în cauză se datorează nu atât de mult conţinutului său, ci mai degrabă omisiunilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There should be room for both to be able to provide quality content.
Ar trebui ca ambele tipuri de companii să aibă spaţiul necesar pentru a oferi conţinuturi de calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although I do not agree with the whole content of the adopted resolution, it does contain a series of important objectives and principles that should prevail in a fisheries policy.
Deşi nu sunt de acord cu întregul conţinut al rezoluţiei adoptate, aceasta conţine o serie de obiective şi principii importante care ar trebui să prevaleze într-o politică în domeniul pescuitului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. agreeable: assenting, resigned, quiescent, tranquil, willing, peaceful
2. satisfied: comfortable, contented, pleased, gratified, sanguine, delighted, snug
3. satisfaction: contentment, happiness
4. significance: meaning, idea, theme, substance, gist, subject, topic
5. make-up: composition, contents, filling, packing
6. appease: satisfy, reconcile, gratify, delight, please, gladden, cheerdictionary extension
© dictionarist.com