control en Rumano

Pronunciación
n. control, verificare, revizie, probă, stăpânire, conducere, autoritate, dirijare, cercetare, combatere, comandă
v. controla, verifica, norma, reglementa, revizui, conduce, dirija, stăpâni, înăbuşi, combate, regla, manipula

control en Inglés

n. control, check, checking, check-up, verification, censorship, direction, hand, grasp, grip, supervision, surveillance, intendance, observation, examination, survey, review, test
n. issue

Ejemplos

The teacher controls the class, usually standing in front of the students and lecturing to them during the lesson.
În general, profesorul controlează clasa stând în picioare în faţa elevilor şi făcându-le morală în timpul lecţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nobody can control us.
Nimeni nu ne poate controla.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.
Dreptul apei este domeniul dreptului care se ocupă cu proprietatea, controlul şi utilizarea apei ca resursă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Colonel said the situation is under control.
Colonelul a zis că situaţia este sub control.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm a marketer, and as a marketer, I know that I've never really been in control. Your brand is what other people say about you when you're not in the room, the saying goes.
Sunt om de marketing și de aceea știu că niciodată n-am deținut controlul. Identitatea ta e ceea ce zic oamenii despre tine când nu te afli în cameră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is in control.
Tom are controlul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is in control.
Tom este șeful.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Don't worry. Everything is under control.
Nu-ți face griji. Totul este sub control.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we introduce more mechanisms, more bureaucracy and more controls, we will be going against what we want to achieve: transparency, which is closely linked to simplicity.
Dacă introducem mai multe mecanisme, mai multă birocraţie şi mai multe controale, vom obţine exact opusul a ceea ce dorim să realizăm: transparenţa, care este strâns legată de simplitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must be authorised before it is published and it is subject to strict quality controls.
Acestea trebuie autorizate înainte de a fi publicate şi sunt supuse unor controale stricte de calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com