dash en Rumano

Pronunciación
n. mişcare bruscă, atac, avânt, aruncătură, plescăit, clipocit, zgomot, liniuţă, liniuţă de despărţire, cursă scurtă, aparenţă strălucită, înfăţişare, pic, izbitură, lovitură, ciocnire, şoc
v. arunca, lansa, bate, azvârli cu puterea, distruge, nărui {fig.}, nimici, descuraja, precipita: se precipita, intra cu forţa, da buzna, zbura, goni, înlătura rapid, fugi, avânta, sparge, scrie în mare grabă, amesteca cu apa, stropi, împroşca, ivi: se ivi pe neaşteptate

Ejemplos

(BG) In spite of the agreement between Russia and Ukraine to restore Russian gas supplies to Europe, our hopes of receiving gas have been dashed yet again.
(BG) În pofida acordului dintre Rusia şi Ucraina, de a relua furnizările de gaz rusesc către Europa, speranţele noastre de a primi gaz au fost din nou spulberate .
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, perhaps, but let us first acknowledge that the policy failures, the dashed hopes and the creeping extremism of the past seven years have taken place under the Quartet's watch.
Poate că da, însă permiteţi-ne să admitem mai întâi că eşecurile politice, speranţele spulberate şi tendinţele extremiste din ultimii şapte ani au ocupat un loc semnificativ în cadrul Cvartetului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we dash these hopes again, we will be limiting our influence in the East in every respect.
În cazul în care distrugem din nou aceste speranţe, ne vom limita influenţa în Est în toate privinţele.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Iată preţul cursei nebuneşti după bani pentru profit şi în numele banilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(ES) Few subjects have met with such general agreement in the European Parliament and in society and it is a shame to dash the hopes of the society that supports us, which trusted in Copenhagen.
(ES) Puţine subiecte s-au bucurat de un consimţământ atât de general în Parlamentul European şi în societate şi este o ruşine să spulberăm speranţele societăţii care ne susţine şi care a crezut în Conferinţa de la Copenhaga.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (PT) The great hopes surrounding the much-vaunted Copenhagen Summit have been dashed.
în scris. - (PT) Cele mai mari speranţe din jurul mult-anunţatei reuniuni la nivel înalt de la Copenhaga au fost spulberate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was put to us by an Assistant Secretary of the United Nations that we really do need 'a dash to the finish' over the next five years.
Secretarul adjunct al Organizaţiei Naţiunilor Unite ne-a comunicat că avem într-adevăr nevoie de "un sprint spre linia de sosire” în următorii cinci ani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All of those hopes have been dashed.
Toate aceste speranțe au fost spulberate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. flourish: show, elan, splendour, spirit, vigour
2. drop: bit, little, hint, scattering, pinch, grain, smack
3. spurt: plunge, sortie, rush
4. line: smoke, score
5. race
6. hit: break, splash, bludgeon, splatter, shatter, strike, thrust
7. mix: adulterate, deteriorate, mingle
8. rush: bolt, race, dart, speed, fly, hurry© dictionarist.com