descent en Rumano

Pronunciación
n. coborâre, pripor, declin, origine, sânge, obârşie, baştină, generaţie, neam, ascendenţă, descendenţă, pantă, povârniş, decădere, transmitere prin moştenire, atac brusc

Ejemplos

The various plans for economic recovery have at best slowed down this descent into the underworld, but signs of recovery are not yet apparent.
Diversele planuri de redresare economică au încetinit, în cel mai bun caz, această alunecare pe o cale fără de întoarcere, dar nu se arată încă semne evidente de redresare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As a Hungarian of Transylvanian descent, I am today a citizen of Romania.
Ca ungur cu rădăcini transilvănene, sunt astăzi cetățean al României.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, as the example of new Member States has shown, belonging to the European Union gradually helps to foster acceptance of persons of foreign descent or differing sexual orientation.
Totuși, după cum a indicat exemplul noilor state membre, apartenența la UE contribuie, în mod treptat, la sprijinirea acceptării persoanelor de origine străină sau cu orientare sexuală diferită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Meanwhile, in Germany, where there are 2 million people of Polish descent, there is not one state school exclusively for Poles.
Între timp, în Germania, unde există 2 milioane de oameni de origine poloneză, nu există nici măcar o școală de stat exclusiv pentru polonezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It should be noted that only in Lithuania can citizens of Polish descent obtain an education in Polish from nursery to university.
Trebuie menționat faptul că doar în Lituania cetățenii de origine poloneză pot primi educație în poloneză, de la grădiniță până la universitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

properties attributable to your ancestry: origin, lineage, filiation, extraction, ancestry, full blood, derivation
a movement downward: change of location, lightening, set, sinking, travel, drop, shower, cascade, slide, fall
the act of changing your location in a downward direction: jump, nose dive, abseil, dive, move, parachuting, flop, motion, rappel, swoop, collapse, crash dive, drop, nosedive, movement
a downward slope or bend: slope, decline, declivity, steep, downhill, downslope, declination, fall, declension, side, incline
the descendants of one individual: origin, kinfolk, family, stemma, family tree, line of descent, folk, parentage, pedigree, family line, phratry, stock, ancestry, blood, kinsfolk, line, lineage, genealogy, bloodline, sept, side, blood line
the kinship relation between an individual and the individual's progenitors: lineage, relationship, bilateral descent, unilateral descent, filiation, family relationship, line of descent, kinship


dictionary extension
© dictionarist.com