designing en Rumano

Pronunciación
n. proiect, desen, uneltire, intrigă
a. intrigant

Ejemplos

Most schools were designed not to transform society, but to reproduce it.
Cele mai multe școli au fost concepute nu pentru a transforma societatea, ci pentru a o reproduce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In these cases, however, special bedded units with access to water have been designed so that the animals can be transported in relative comfort.
În aceste cazuri, cu toate acestea, au fost proiectate unităţi speciale de paturi, cu acces la apă, astfel încât animalele să poată fi transportate relativ confortabil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We will help and we want this country to succeed as the triumph of the survivors over those who had other designs.
Vom sprijini ţara şi dorim ca aceasta să reuşească, în semn de triumf al supravieţuitorilor asupra acelora care au avut alte planuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But, let us be clear, even these very difficult negotiations in the Middle East are based on the design already structured during our delegation's visit to the Middle East.
Dar, să fim foarte clari, chiar şi aceste negocieri foarte dificile din Orientul Mijlociu se bazează pe modelul structurat anterior cu ocazia vizitei delegaţiei noastre în Orientul Mijlociu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need you to design a comprehensive and decisive strategy.
Avem nevoie de o strategie de ansamblu şi decisivă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have designed the right strategies to get us through this crisis.
Am proiectat strategiile corecte care să ne scoată din criză.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It helped Parliament and the Council to design sound provisions which would protect the interests of unit-holders.
Acest lucru a ajutat Parlamentul şi Consiliul să elaboreze dispoziţii solide care să protejeze interesele deţinătorilor de unităţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What I have tried to stress is the need for a change of mindset, you might call it, to a paradigm whereby information is already designed to be public the moment it is produced.
Am încercat să subliniez, de fapt, necesitatea, ca să spun aşa, a unei schimbări de mentalitate, a unei paradigme în care informaţia este deja concepută pentru a fi făcută publică din momentul producerii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union has always placed particular emphasis on topics relating to the environment and this regulation is another strategy designed to achieve this aim.
Uniunea Europeană a pus întotdeauna un accent deosebit pe subiectele referitoare la mediul înconjurător şi această reglementare este încă o strategie menită să atingă acest scop.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I felt that the report was, in general, very well-balanced and constructive, and it was certainly designed to ensure a high level of protection for human health, animal health and the environment.
Am considerat că, în linii generale, raportul a fost bine echilibrat şi constructiv şi, cu siguranţă, a fost menit să asigure un nivel înalt de protecţie pentru sănătatea oamenilor, a animalelor şi pentru mediu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

concealing crafty designs for advancing your own interest: scheming, artful
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan): creating by mental acts, planning, design


dictionary extension
© dictionarist.com