disquiet en Rumano

Pronunciación
n. nelinişte, îngrijorare
v. nelinişti, îngrijora, alarma
a. neliniştit, îngrijorat

Ejemplos

The recommendation, the analysis of the Court of Auditors about the efficiency of EU policy has, in the last few years, been painfully disquieting.
Recomandarea, analiza pe care a făcut-o Curtea de Conturi cu privire la eficienţa politicii UE a fost dureros de neliniştitoare în ultimii câţiva ani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The opposite can also be the case, and it can prove a source of disquiet and conflict.
Poate fi valabil şi cazul opus şi se poate dovedi a fi o sursă de nelinişte şi de conflict.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can understand why the word 'referendum' causes so much disquiet in this Chamber: the electorates of three nations had rejected your constitutional model.
Înţeleg de ce cuvântul "referendum” iscă atâta nelinişte în această Cameră: electoratele a trei naţiuni au respins modelul dvs. constituţional.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SK) I would like to express my sadness and profound disquiet over the events which took place in June this year in the Russian Federation.
(SK) Aș dori să îmi exprim tristețea și profunda neliniște cu privire la evenimentele care au avut loc în luna iunie a acestui an în Federația Rusă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The general deterioration in the human rights situation is causing the EU deep disquiet.
Deteriorarea în general a situaţiei drepturilor omului provoacă deplina îngrijorare a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is indeed very disquieting.
Acest lucru este, într-adevăr, foarte alarmant.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The disquiet with such procedures is very much in evidence.
Frământarea în legătură cu astfel de proceduri este mai mult decât evidentă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The recent events linked to this involvement are a cause for disquiet.
Ultimele evenimente legate de această implicare sunt neliniștitoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Civil society, both in China and internationally, has expressed considerable disquiet about the methods employed.
Societatea civilă, atât în China, cât și pe plan internațional, și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la metodele utilizate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

perturb: disturb, agitate, fluster, trouble, alarm, confuse, upset



dictionary extension
© dictionarist.com