dragging en Rumano

Pronunciación
a. durată: de lungă durată, sâcâitor

Ejemplos

On this occasion, by dragging out the conclusion of the agreement in order to discredit Ukraine.
De această dată, prin tergiversarea încheierii unui acord, cu scopul de a discredita Ucraina.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, in connection with the rapid development of IT, it needs to be brought up to date and, of course, we cannot drag our feet on this.
Cu toate acestea, în legătură cu dezvoltarea rapidă a domeniului IT, aceasta trebuie adusă la zi şi, bineînţeles, fără întârziere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The US has dragged us into several wars, into several conflicts - I am thinking of Serbia, Iraq and Afghanistan - at the heart of which lay interests that were certainly not European.
Statele Unite ne-au târât în mai multe războaie, în mai multe conflicte - mă refer aici la cele din Serbia, Irak şi Afganistan - în centrul cărora se află interese care nu erau în nici un caz europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unfortunately, the processing of these applications by the European Commission drags on for years.
Din nefericire, procesarea acestor solicitări de către Comisia Europeană durează de ani de zile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition to that, there are concerns about dragging in poultry, in particular, because that European sector is under huge threat from imports from third countries, where no such restrictions apply.
În plus, există preocupări privind aplicarea directivei în sectorul avicol, în special pentru că acest sector european este puternic ameninţat de importuri din ţări terţe în care nu există astfel de restricţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I endorse the comments of other colleagues who have concerns about 'spreading the net' and dragging farmers into the coverage, as industrial polluters.
Susţin comentariile celorlalţi colegi care sunt îngrijoraţi de "extinderea plasei” şi de includerea fermierilor în sfera de acoperire, ca poluanţi industriali.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We should not forget the reason why this process has dragged on for so long.
Nu trebuie să uităm motivele pentru care acest proces a fost amânat atât de mult timp.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet.
Şi nu trebuie să acceptăm diminuarea eforturilor de protejare a planetei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As in the case of Greece and Macedonia, these difficulties must be solved bilaterally rather than being dragged into the EU accession process.
Ca şi în cazul Greciei şi Macedoniei, aceste dificultăţi trebuie soluţionate în mod bilateral, în loc să fie atrase în procesul de aderare la UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It even needs to be strong enough to drag all the regional economies onto the path towards new growth.
Trebuie chiar să fie suficient de puternică pentru a trage după sine toate economiile regionale pe calea către o nouă dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

marked by a painfully slow and effortful manner: effortful


dictionary extension
© dictionarist.com