drawn out en Rumano

Pronunciación
v. scoate, desena, smulge, scoate la lumină, lungi, ieşi, face să mărturisească, dura mult, face să avanseze, creşte

Ejemplos

Thus, they have managed, through this long, drawn-out procedure, either to remove the teeth of every positive provision designed to control safety rules for ships or to postpone them indefinitely.
Astfel, prin această procedură prelungită, au reuşit fie să înlăture orice tentativă de dispoziţie pozitivă concepută să controleze normele de siguranţă pentru nave, fie să amâne aplicarea acestora pe termen nelimitat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We know that consumers and small businesses are frightened of instigating proceedings because of concern about long drawn-out processes and, in particular, high costs.
Ştim că întreprinderilor mici şi consumatorilor le este frică să introducă acţiuni în justiţie din cauza proceselor lungi şi, în special, din cauza costurilor mari.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For those inside, there is a temptation to allow the membership process to become an opportunity to resolve long drawn out disputes.
Pentru cei aflaţi în interior, există tentaţia ca procesul de aderare să devină o şansă de a rezolva dispute latente.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to cooperate with Russia on this if we are to be able to make progress in achieving a peaceful solution to long drawn-out conflicts.
Trebuie să cooperăm cu Rusia în această privinţă dacă dorim să progresăm în găsirea unei soluţii paşnice pentru conflictele de lungă durată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (PT) Turkey's EU-membership application has become a long, drawn-out process, the outcome of which still remains to be seen.
în scris. - (PT) Solicitarea de aderare a Turciei la Europa a devenit un proces îndelungat, de durată, al cărui rezultat rămâne de văzut.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a risk that consulting consumer organisations at all stages of the decision-making process will make this process rather drawn out.
Există pericolul ca o consultare a organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, în toate fazele procesului decizional, să prelungească prea mult acest proces.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is high time that all possible steps were taken to achieve a breakthrough in this long drawn-out affair.
Este timpul ca toţi paşii posibili să fie făcuţi pentru a ajunge la un rezultat în această problemă veche.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One might question the wisdom of choosing this slow, drawn-out aid procedure instead of other faster, more effective forms of aid that would have already reached Pakistan by now.
S-ar putea pune la îndoială înțelepciunea de a alege această procedură lentă și extinsă în locul unor alte forme mai rapide și mai eficiente de ajutoare care ar fi ajuns deja în Pakistan până acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, we had long-drawn-out negotiations involving six political groups on this particular resolution.
Dle președinte, referitor la această rezoluție am avut negocieri foarte îndelungate, care au implicat șase partide politice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many of those who want money from European funds complain about the long drawn-out bureaucratic torture with an uncertain end.
Multe din cele care doresc bani din fondurile europene se plâng de tortura birocrată tărăgănată cu sfârșit incert.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com