earnest en Rumano

Pronunciación
n. seriozitate, avans, acont, garanţie, arvună
a. serios, convins, zelos, onorabil

Ejemplos

Mingle your joys sometimes with your earnest occupation.
Amestecă bucuriile uneori cu cea mai serioasă ocupaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was very earnest, if not scathing, in expressing his mistrust of the Treaty of Lisbon here in this Chamber in the spring.
Domnia sa a fost foarte serios, dacă nu sever, când şi-a exprimat neîncrederea în Tratatul de la Lisabona în acest Parlament, în primăvară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My earnest request is that we do not overload and burden the strategy with too many priorities, but that we focus on what we want to achieve.
Rog cu insistenţă să nu supraîncărcăm şi să nu îngreunăm această strategie cu prea multe priorităţi, ci să ne concentrăm pe ceea ce dorim să realizăm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This should give you the time to work in earnest on the successor scheme whilst ensuring that GSP beneficiaries are not left out in the cold.
Veţi avea astfel suficient timp pentru a dezbate cu seriozitate sistemul ulterior, garantând în acelaşi timp faptul că beneficiarii SPG nu vor fi afectaţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I assume that the Commission, whose VicePresident is Baroness Ashton, is in earnest and will do what it just said it would.
Presupun că Comisia, a cărei vicepreşedinte este baroneasa Ashton, este serioasă şi că va face ceea ce a afirmat că va face.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It has been a long time coming, and we need to negotiate and discuss this issue in earnest in order to ensure that Iceland is welcomed as a full member of the EU family.
A fost o lungă perioadă de timp şi trebuie să negociem şi să discutăm această chestiune cu seriozitate pentru a asigura că Islanda este primită ca un membru cu drepturi depline al familiei UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Council does indeed hope to be able to finalise the mandate then, so that the Commission will be able to start the debate in earnest at long last and the negotiations can really begin.
Consiliul speră într-adevăr să poată finaliza mandatul până atunci, astfel încât Comisia să poată începe dezbaterea în mod serios în cele din urmă şi negocierile să poată începe cu adevărat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This commitment to investigate - this, too, I am assuming - will also be taken very seriously and given earnest consideration.
Acest angajament de a investiga - lucru pe care îl presupun și eu - va fi luat, de asemenea, foarte în serios și i se va acorda atenția cuvenită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, if we want to be successful and to implement this strategy in earnest, we must assign sufficient funding for it, without substantial compromises or cuts.
Totuși, dacă dorim să avem succes și vrem, cu adevărat să punem în aplicare această strategie, trebuie să-i atribuim fonduri suficiente, fără compromisuri sau reduceri substanțiale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to make an earnest appeal for this evidence to be given to the Polish prosecution service, because an investigation into this matter is under way in Poland.
Aș dori să fac un apel ferm ca aceste dovezi să fie înmânate serviciului de urmărire penală din Polonia, întrucât o anchetă referitoare la această chestiune este în curs în Polonia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

characterized by a firm and humorless belief in the validity of your opinions: solemn, sincere, serious
something of value given by one person to another to bind a contract: security, surety, earnest money, arles
earnest: dear, heartfelt, devout, sincere
not distracted by anything unrelated to the goal: purposeful, businesslikedictionary extension
© dictionarist.com