energize en Rumano

Pronunciación
v. galvaniza {fig.}, insufla vigoare, stimula

Ejemplos

That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
Acesta va fi complementar Consiliului Energetic, care se va reactiva, la rândul său.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With regard to the TEC, this is a very important new mechanism, or re-energised mechanism, to work on all matters regarding the free market and market barriers.
În ceea ce priveşte CET, acesta este un mecanism nou foarte important sau un mecanism revigorat, al cărui scop este conlucrarea în toate aspectele referitoare la piaţa liberă şi barierele pieţei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The political re-energising that we need in Europe is tied in very strongly with our expectations of your Presidency, Mr Rodríguez Zapatero.
Reenergizarea politică de care avem nevoie în Europa este legată foarte strâns de aşteptările noastre de la Preşedinţie, domnule Rodríguez Zapatero.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It should be a new strategy that all of our countries should want to follow to re-launch and re-energise the internal market of the EU.
Ar trebui să fie o strategie nouă pe care toate ţările noastre să vrea să o urmeze pentru a relansa şi reenergiza piaţa internă a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is my belief that we must act boldly, whilst taking into account citizens' concerns, to re-energise the internal market.
Credinţa mea este că trebuie să acţionăm cu fermitate, luând în considerare preocupările cetăţenilor, pentru a reenergiza piaţa internă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Regions and cities carry the key to re-energising Europe in order to overcome its extraordinary difficulties and to successfully achieving the transformation of our economy.
Regiunile și orașele sunt cheia revirimentului Europei în vederea depășirii dificultăților extraordinare și a transformării cu succes a economiei noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, the extent to which the EU needs 'energy energising' today is obvious if we look at the energy security issue, the geopolitical situation around us and energy policy itself.
Domnule președinte, măsura în care UE are nevoie de "energizare energetică” în prezent este evidentă dacă ne uităm la securitatea energetică, situația geopolitică din jurul nostru și politica energetică însăși.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support what the report says on the excellent work of women's networks in energising rural communities and promoting equality and social inclusion in the countryside.
Susțin afirmațiile din raport cu privire la munca excelentă a rețelelor de femei în ceea ce privește revigorarea comunităților rurale și promovarea egalității și a incluziunii sociale în mediul rural.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

enliven: activate, quicken, energise, animate, vitalise, vitalizedictionary extension
© dictionarist.com