enthusiasm en Rumano

Pronunciación
n. entuziasm, avânt, înflăcărare, înfocare, însufleţire, extaz, elan, delir, patos, pornire de sentimente

Ejemplos

All this has been devoured by the media with great enthusiasm.
Această situaţie a fost devorată de către mass-media cu mare entuziasm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission must carry on without losing its enthusiasm for this policy of cooperation and aid for Member States ...
Comisia trebuie să continue, fără a-şi pierde entuziasmul pentru această politică de cooperare şi ajutor pentru statele membre...
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commissioner, I entered this Parliament in 1999 with a great deal of enthusiasm that was not inferior to the enthusiasm that you continue to display.
Doamnă comisar, mi-am început mandatul în acest Parlament în 1999, cu acelaşi entuziasm debordant de care continuaţi să daţi dovadă şi dumneavoastră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not in favour of early closure of safe nuclear plants, but my enthusiasm for new plants is extremely limited.
Nu sunt în favoarea unei închideri premature a centralelor nucleare, dar entuziasmul meu în ceea ce priveşte centralele noi este foarte limitat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is great to hear such enthusiasm and interest in this important issue.
Mă bucur să aud atât entuziasm şi interes faţă de acest subiect important.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I visited Lisbon, where the Agency is based, and I found a great spirit of cooperation, great willingness and also great commitment and enthusiasm for applying all the rules in the package.
Am fost la Lisabona, unde îşi are sediul agenţia, şi am remarcat un nivel ridicat de cooperare, o mare bunăvoinţă, precum şi un angajament şi un entuziasm deosebit pentru aplicarea tuturor reglementărilor din acest pachet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When I received the report, I began to read it with great enthusiasm.
Când am primit raportul, am început să-l citesc cu mare entuziasm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Given the EU's enthusiasm for harmonization, I believe that a common language is a natural step on the road to a federal superstate.
Dat fiind entuziasmul UE pentru armonizare, cred că o limbă comună este un pas natural în drumul către un superstat federal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Last November's US Presidential election generated an unprecedented degree of enthusiasm, expectation and interest here in Europe.
Alegerile prezidenţiale din Statele Unite din noiembrie, anul trecut, au generat în Europa un val de entuziasm, de aşteptări şi de interes fără precedent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- Mr President, the election of President Obama was met with enthusiasm in both the USA and in Europe, but a great deal is expected of the 44th President of the USA.
- Domnule preşedinte, alegerea preşedintelui Obama a fost întâmpinată cu entuziasm atât în SUA, cât şi în Europa, dar se aşteaptă multe de la cel de-al 44-lea preşedinte al SUA.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a feeling of excitement: zestfulness, feeling, eagerness, zest, keenness, technophilia, gusto, avidity, exuberance, avidness, relish
overflowing with eager enjoyment or approval: rabidness, life, sprightliness, madness, rabidity, ebullience, liveliness, lyricism, exuberance, spirit
a lively interest: balletomania, involvement, Anglomania, interest


dictionary extension
© dictionarist.com