entirely en Rumano

Pronunciación
adv. întregime: în întregime, complet, tot: cu totul, desăvârşire: cu desăvârşire, radical

Ejemplos

We need to change the institutions, we need to improve the functioning of the European mechanisms, we need to simplify the rules; whether all this is in the Treaty of Lisbon, I am not entirely sure.
Avem nevoie să schimbăm instituţiile, trebuie să îmbunătăţim funcţionarea mecanismelor europene, trebuie să simplificăm regulile; dacă toate acestea se regăsesc în Tratatul de la Lisabona, nu sunt pe deplin convins.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, the Agency for Fundamental Rights, set up in Vienna, Austria, is based entirely on this political text, which it uses to justify the positions it adopts.
Totuşi, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale, înfiinţată la Viena, în Austria, se bazează în totalitate pe acest text politic, pe care îl foloseşte ca să justifice poziţiile pe care le adoptă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why the question regarding how, and whether, EU legislation on the transport of animals is implemented, was entirely justified.
De aceea întrebarea privind modalitatea, şi dacă, legislaţia UE privind transportul de animale este pusă în aplicare, a fost complet justificată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I entirely agree with Commissioner Ferrero-Waldner.
Sunt pe deplin de acord cu comisarul Ferrero-Waldner.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, I entirely agree with the sentiments expressed by the previous speaker.
Doamnă preşedintă, sunt pe deplin de acord cu sentimentele exprimate de antevorbitorul meu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This report is something else entirely, and does not, in fact, refer to the title and mandate given to it.
Acest raport prezintă cu totul şi cu totul altceva şi de fapt, nici măcar nu face referire la titlul şi subiectul ce i-au fost atribuite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, we believe that it is a natural consequence of the nature of this market that procurement cannot be carried out entirely in accordance with the rules of the directive.
Totuşi, considerăm că este o consecinţă normală a naturii acestei pieţe faptul că achiziţiile nu pot fi efectuate în totalitate în conformitate cu prevederile directivei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
Acesta este un eşec grav, pentru care consider Comisia responsabilă în întregime.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is surely a matter of interpretation and in this case also not entirely justified.
Aceasta este fără îndoială o chestiune de interpretare şi în acest caz nu se justifică pe deplin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, to some extent, this is true, but not entirely.
Însă, acest lucru este doar parţial adevărat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'): all, whole, wholly, completely, altogether, totally
without any others being included or involved: alone, solely, only, exclusively


© dictionarist.com