enumerate en Rumano

Pronunciación
v. enumera, înşira, număra

Ejemplos

I would like to enumerate a few perspectives that must in any event be taken into consideration in the regulation and its implementation.
Aş vrea să enumer câteva aspecte care trebuie luate în considerare în orice caz în regulament şi în implementarea acestuia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, these reasons have been enumerated here this evening, but they are worth looking at again.
Ei bine, aceste motive au fost enumerate aici în această seară, dar merită să le luăm din nou în considerare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Allow me to briefly enumerate the improvements achieved.
Permiteţi-mi să enumăr pe scurt îmbunătăţirile aduse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of course you have enumerated many important challenges, some of which go beyond the Europe 2020 strategy.
Bineînţeles că aţi enumerat multe provocări importante, unele dintre ele mergând dincolo de Strategia 2020.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. name: specify, mention, list, cite, identify
2. count: number, numerate
3. recapitulate: recount, rehearse


dictionary extension
© dictionarist.com