erect en Rumano

Pronunciación
v. ridica, clădi, construi, zidi, edifica, monta, asambla, înălţa, stabili, organiza
a. drept, vertical, picior: în picioare, ridicat, mândru

Ejemplos

In Romania, in the municipality of Tărlungeni, near Braşov, a wall has been erected between the Roma and non-Roma families.
În România, în localitatea Tărlungeni, lângă Braşov, a fost ridicat un zid între familiile de romi şi celelalte familii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
European leaders last week rejected protectionism, which would have meant erecting a new iron curtain across a united Europe.
Săptămâna trecută, liderii europeni au respins protecţionismul, care ar fi echivalat cu ridicarea unei noi cortine de fier într-o Europă unită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Erecting more 10 m tall monuments is unnecessary.
Înălţarea altor monumente de 10 m înălţime nu este necesară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Indeed, Turkey paid for monuments to be erected for these terrorists.
Turcia chiar a plătit pentru monumentele care au fost ridicate în cinstea acestor terorişti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We definitely do not want to erect new barriers - that is after all the main aim of Euro-Atlantic civilisation as a whole.
În mod cert, nu dorim să ridicăm noi bariere - la urma urmei, acesta este scopul principal al civilizaţiei euro-atlantice, ca întreg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When others flirted with erecting damaging barriers to trade, the Czech Presidency has spoken clearly and consistently for open trade and, crucially, for the vital need to uphold the single market.
Atunci când unii au cochetat cu ideea de a ridica bariere care să dăuneze comerţului, Preşedinţia Cehă s-a pronunţat clar şi invariabil pentru un comerţ deschis şi, în mod decisiv, pentru nevoia vitală de a susţine piaţa unică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nothing is more important that human health, and therefore we need to erect a barrier to'animal doping' motivated by monetary gain.
Nimic nu este mai important decât sănătatea oamenilor şi, prin urmare, trebuie să stopăm "doparea animalelor” motivată de câştigul material.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, only genuine visa liberalisation will enable the economic and bureaucratic barriers erected by visa obligations to be removed.
Cu toate acestea, doar o liberalizare reală a vizelor va permite eliminarea barierelor economice şi birocratice ridicate de obligativitatea vizelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, for one fallen wall, how many others have been erected on our continent?
Cu toate acestea, câte alte ziduri au fost ridicare pe continentul nostru după căderea unuia?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, when it comes to the relationship of the citizens to the State, the programme is a manifestation of an utterly badly erected framework.
Totuşi, în ceea ce priveşte relaţia dintre cetăţeni şi stat, programul este o manifestare a unui cadru conceput extrem de prost.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. vertical: cocked, standing, straight, raised, perpendicular, upright
2. build: fabricate, put up, construct, raise, upraise
3. establish: found, institute
4. set up: stand, build up, put up, assemble, raisedictionary extension
© dictionarist.com