evaporate en Rumano

Pronunciación
v. evapora, dispărea, produce evaporarea, evapora: se evapora, vaporiza: se vaporiza

Ejemplos

Under normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels.
La temperaturi normale, utilizarea acestuia cauzează evaporarea la niveluri periculoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some discharges were found too heavy to evaporate and would find themselves falling in the vicinity of the station.
S-a descoperit că unele evacuări erau prea grele pentru a se evapora şi cădeau în apropierea centralei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Petrol contains volatile organic compounds (VOCs) that evaporate inside the fuel tank, filling the empty space in the tank above the fuel.
Benzina conţine compuşi organici volatili (COV) care se evaporează în interiorul rezervorului de combustibil, umplând spaţiul liber din acesta deasupra combustibilului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Without this, everything is held back and even international policy runs the risk of evaporating like smoke.
Fără aceasta, totul se opreşte şi chiar politica internaţională este în pericolul de a se risipi ca un fum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can tell you that our citizens' confidence is evaporating as fast as the water in the tanks at the Fukushima power plant.
Pot să vă spun că încrederea cetățenilor noștri se evaporă la fel de rapid ca apa din rezervoarele centralei nucleare de la Fukushima.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition, development aid weakens the local markets and it causes the spirit of enterprise, the very spirit that we so badly need, to evaporate.
În plus, ajutoarele pentru dezvoltare slăbesc piețele locale și duc la evaporarea spiritului de inițiativă, de care noi avem foarte mare nevoie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. vanish: dissolve, disappear, fade
2. dehydrate: desiccate, parch, dry, concentrate
3. vaporise
4. vaporize: diffuse, dissipate, steam, distildictionary extension
© dictionarist.com