exchange en Rumano

Pronunciación
n. schimb, schimbare, obiect de schimb, lucru schimbat pe altul, bursă, centrală telefonică
v. schimba, face schimb

Ejemplos

Let me also comment on the issue of exchange of information between the institutions.
Permiteţi-mi, de asemenea, să comentez aspectul schimbului de informaţii între instituţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.
Spun acest lucru cu tot respectul cuvenit, şi doresc să le mulţumesc din nou tuturor părţilor pentru acest schimb de opinii satisfăcător.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The prospect of restrained exchanges replacing vigorous debate does not bode well for our democratic institutions.
Ideea ca dezbaterile energice să fie înlocuite de schimburi restrânse de păreri nu pare de bun augur pentru instituţiile noastre democratice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- (SK) The own-initiative report from Mr Catania has prompted a significant exchange of views between political groups and members of Parliament.
(Slovacia) Raportul din proprie iniţiativă elaborat de domnul Catania a generat un schimb semnificativ de opinii între grupurile politice şi deputaţii din Parlamentul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we now exchange the Treaty of Nice for the Treaty of Lisbon, and replace Sweden with the Czech Republic, those articles look exactly the same.
Dacă schimbăm acum Tratatul de la Nisa cu Tratatul de la Lisabona şi înlocuim Suedia cu Republica Cehă, acele articole arată exact la fel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like the Commissioner to indicate whether he is getting full cooperation between all 27 Member States in relation to information exchange between police forces.
Aş dori ca domnul comisar să ne spună dacă toate cele 27 de state membre cooperează pe deplin în ceea ce priveşte schimbul de informaţii între forţele de poliţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have a real problem in defining the exchange rate, which has been mentioned on several occasions by my predecessors.
Avem o problemă reală în ceea ce priveşte definirea ratei de schimb valutar, care a fost menţionată de câteva ori de către predecesorii mei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The task of setting the exchange rate is assigned to the Council.
Sarcina de a stabili rata de schimb îi revine Consiliului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, in the last 200 years there have been at least half a dozen attempts to create single currencies or fixed exchange rate mechanisms.
Domnule preşedinte, în ultimii 200 de ani au existat cel puţin şase încercări de a crea monede unice sau mecanisme ale cursurilor de schimb fixe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many Member States would now be facing great volatility in their exchange rates and, possibly, might even be suffering speculative attacks on their currencies.
Multe state membre s-ar confrunta acum cu o mare volatilitate a ratelor lor de schimb şi ar putea chiar suferi atacuri speculative asupra monedelor lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com