extent en Rumano

Pronunciación
n. întindere, extindere, proporţii, întinsoare, extensiune, cuprins, arie, cerc, spaţiu, mărime, grad, măsură, punct, importanţă, evaluare, sechestru

Ejemplos

Hence, it is to a large extent Parliament's proposal.
Aşadar, este în mare măsură, propunerea Parlamentului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The citizens are wondering who is threatening the European Union to the extent that it needs to tie its security in with ΝΑΤΟ?
Cetăţenii se întreabă cine ameninţă Uniunea Europeană până într-atât încât să trebuiască să colaboreze cu NATO în ceea ce priveşte securitatea?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The extent of the military violence is huge and disproportionate.
Amploarea violenţei militare este enormă şi disproporţionată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We clearly cannot depend on Russia or the Ukraine to anything like the present extent.
Este clar că nu putem depinde de Rusia sau Ucraina ca până în prezent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These are two things that cannot be equated, but to an extent we have been doing so.
Acestea sunt două dintre chestiunile care nu pot fi egalizate, dar, într-o anumită măsură, am făcut acest lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(PL) Mr President, much has been said today on the subject of humane treatment, and to what extent we are a civilised society.
(PL) Domnule preşedinte, s-au spus multe azi referitor la subiectul tratamentului uman şi la măsura în care suntem o societate civilizată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, one question is whether progress is made to the extent that the available mechanisms produce the necessary dialogue.
De aceea, trebuie analizat în ce măsură se fac progrese pentru ca mecanismele disponibile să producă dialogul necesar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition, the extent to which the report oversteps the bounds for a document mapping a past period is unprecedented.
În plus, măsura în care raportul încalcă limitele referitoare la redactarea documentelor pentru o perioadă trecută este una fără precedent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President-in-Office, I support your idea of developing to the full extent the Eastern Partnership.
Domnule Preşedinte în exerciţiu, susţin ideea dumneavoastră de dezvoltare maximă a Parteneriatului Estic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Opinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the point or degree to which something extends: point, stage, degree, level
the distance or area or volume over which something extends: frontage, surface area, bound, area, orbit, reach, length, expanse, depth, magnitude, limit, coverage, compass, scope, boundary, range, ambit, deepness


dictionary extension
© dictionarist.com