fabricate en Rumano

Pronunciación
v. fabrica, produce, construi, născoci, inventa, închipui, iscodi, scorni, scoate

Ejemplos

I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Mă îndoiesc că cineva ar putea insinua că acestea sunt trucaje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not believe that he would be fabricating.
Nu cred că ar inventa astfel de fapte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Again, I suggest they are genuine and not fabricated.
Din nou spun că ele sunt reale şi nu trucate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The charges against them were fabricated and they have been imprisoned solely for exercising their right to freedom of expression and association.
Acuzaţiile împotriva acestora au fost fabricate şi ei au fost închişi numai pentru că şi-au exercitat dreptul la libertatea de expresie şi de asociere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can unequivocally and formally attest to the fact that the dossier of the proceedings which led to this conviction was totally fabricated and was based on the personal vendetta of President Ben Ali.
Pot să atest fără echivoc şi oficial faptul că dosarul procedurilor care a condus la această condamnare a fost complet fabricat şi s-a bazat pe răzbunarea personală a preşedintelui Ben Ali.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These people are subjected to verbal and physical abuse and even legally persecuted for fabricated reasons.
Aceste persoane sunt supuse unui abuz verbal şi fizic şi sunt chiar persecutate din motive inventate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would propose a legislative framework to address the dangers associated with precursors which can be used to fabricate improvised explosive devices.
Aş propune un cadru legislativ în vederea abordării pericolelor asociate cu precursorii care se pot utiliza la fabricarea dispozitivelor explozive improvizate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An attempt to ban a party in Germany failed in the constitutional court, only because it was revealed that the evidence had been fabricated by state agents.
O încercare de a interzice un partid din Germania a eșuat în curtea constituțională, dar doar pentru că a fost dezvăluit faptul că dovada a fost fabricată de agenții de stat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Despite this, he himself claims that all of the charges are fabricated.
În ciuda acestui fapt, el susține că toate acuzațiile sunt inventate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com