flare-up en Rumano

Pronunciación
n. izbucnire a flăcărilor, semnal luminos, scandal

Ejemplos

Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Este posibil ca tensiunile dintre Etiopia şi Eritreea asupra teritoriului disputat să izbucnească în orice moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
În primul rând, cauza disputei dintre Rusia şi Ucraina nu a fost clarificată şi rezolvată, putând, astfel, izbucni din nou, în orice moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.
Însă, din când în când, aceste asasinate răbufnesc din nou şi foarte de curând s-au întâmplat din nou asemenea crime.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When we see the cycle of violence flaring up again in the Middle East, this too is fundamental.
Izbucnirea unui nou șir de violențe în Orientul Mijlociu este, de asemenea, importantă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a sudden intense happening: rush, salvo, occurrence, burst, natural event, occurrent, outburst, happening


dictionary extension
© dictionarist.com