follower en Rumano

Pronunciación
n. urmaş, urmăritor, partizan, adept, discipol, elev, persoană care e la rând, servitor, slugă, ibovnic, iubit {fam.}

Ejemplos

I do not believe that any religion which aims to do good could require something like this from its followers.
Nu cred că vreo religie care vrea să facă bine ar putea cere aşa ceva de la credincioşii săi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Most of them are peaceful followers of Islam.
Majoritatea uigurilor sunt adepţi paşnici ai Islamului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We take up cases involving followers of different religions, and even of people who do not profess any religion.
Ne ocupăm de cazuri care implică adepţi ai altor religii sau chiar persoane care nu au nicio religie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europe must join in this technological battle instead of inflicting on itself a sort of collective punishment, which does not impress anyone outside Europe and which will not attract any followers.
Europa trebuie să se alăture acestei lupte tehnologice, în loc să-şi provoace cu bună-ştiinţă un fel de pedeapsă colectivă, care nu impresionează pe nimeni din afara Europei şi care nu va atrage niciun discipol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After all, we have seen where exchanges like this have led in the past: the euphoria of victory for the terrorists, for their followers and leaders, and inevitably more terror.
La urma urmelor, am constatat anterior unde pot duce schimburi de acest gen: la euforia victoriei teroriştilor, a adepţilor şi liderilor lor şi, în mod inevitabil, la mai multă teroare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Throughout his years as Governor of the Bank of Portugal, Vítor Constâncio has been a faithful follower of the guidelines imposed on Member States of the European Union by the European Central Bank.
În toţi anii în care a fost guvernatorul Băncii Portugaliei, Vítor Constâncio a urmat cu fidelitate normele impuse statelor membre ale Uniunii Europene de către Banca Centrală Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In 2010, Islamic fundamentalism has destroyed Arab followers of Christ before our very eyes.
În 2010, fundamentalismul islamic i-a distrus pe adepții arabi ai lui Iisus sub propriile noastre priviri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Second: put an immediate end to the violent beating-up and threatening of the peaceful opposition within the country by the regime's military and paramilitary followers.
A doua: să pună capăt imediat bătăilor violente și amenințărilor la adresa opozanților pașnici din țară, practicate de formațiunile militare și paramilitare adepte ale regimului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today, the time has come for us to be vocal in our demands for Christians and followers of other religions to be free to practise their religion.
Astăzi, a venit timpul să ne facem mai bine auziți în solicitările noastre, astfel încât creștinii și adepții altor religii să fie liberi să își practice religia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Innocent people are dying merely because they are followers of one religion and not another.
Mor oameni nevinovați doar pentru că sunt adepții unei religii sau a alteia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a person who accepts the leadership of another: Cartesian, stooge, respecter, tagalong, Muhammadan, Wagnerian, janissary, sponge, someone, Hegelian, flunkey, yes-man, Jeffersonian, Muhammedan, sheep, devotee, Mohammedan, Newtonian, Jacksonian, feudatory, Mendelian, sponger, disciple, inferior, buff, satellite, adherent, somebody, Jungian, Lamarckian, vassal, mortal, camp follower, myrmidon, regular, fan, flatterer, Machiavellian, Stalinist, liege, Skinnerian, adulator, liegeman, Freudian, soul, parasite, planet, person, liege subject, individual, leech, Nestorian, lover, submitter, flunky, cultist, hanger-on, Keynesian
someone who travels behind or pursues another: shadower, traveller, tail, traveler, chaser, shadow, pursuerdictionary extension
© dictionarist.com