foot en Rumano

Pronunciación
n. pedestru {mil.}, picior {zool.}, labă, labă a piciorului, labă: laba piciorului, pas, partea cea mai de jos, poală {fig.}, poziţia cea mai de jos, măsură egală cu 30 cm., picior de mobilă, suport {tehn.}, piedestal {fig.}, partea de jos, infanterie {mil.}, situaţia {fig.}, reziduu: reziduuri
v. dansa, merge, trece prin, porni ceva, face totalul, pune talpă la, tălpui, duce: se duce ca vântul, călca

Ejemplos

My feet are cold.
Am picioarele reci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will go on foot.
Eu voi merge pe jos.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These shoes fit my feet.
Acești pantofi mi se potrivesc în picioare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The ice under your feet will break.
Gheața de sub picioarele voastre se va sparge.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need cooperation between majorities and minorities on an equal footing.
Avem nevoie de cooperare de pe poziţii egale a majorităţii şi a minorităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It has responsibilities as a State and it cannot be put on an equal footing with Hamas.
Îi revin anumite responsabilităţi ca stat şi nu poate fi pus pe acelaşi plan cu Hamas.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The only Palestinians leaving Rafah are those who go feet first in ambulances, because they are dead or because they are wounded.
Singurii palestinieni care pot ieşi din Rafah sunt cei care ies cu picioarele înainte în ambulanţe, pentru că sunt morţi sau pentru că sunt răniţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Should the broadcasting corporations foot the bill?
Cheltuielile vor trebui oare plătite de societăţile de radiodifuziune?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, in connection with the rapid development of IT, it needs to be brought up to date and, of course, we cannot drag our feet on this.
Cu toate acestea, în legătură cu dezvoltarea rapidă a domeniului IT, aceasta trebuie adusă la zi şi, bineînţeles, fără întârziere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I warmly welcome this directive because it will at last put labour relations on a civilised footing.
Salut cu căldură prezenta directivă, deoarece va aduce în sfârşit relaţiile de muncă la un nivel civilizat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. terminal part of leg: paw, hoof, leg, pad
2. unit of measurement: yard
3. bottom part: base, foundation, basis, footing, bottom, tail
4. unit of poem: measure, interval, meter, accent, bardictionary extension
© dictionarist.com