forbidding en Rumano

Pronunciación
n. interzicere, prohibiţie
a. respingător, neplăcut

Ejemplos

If it is true that the Greeks forbade women to go to the play, they acted in a right way; for they would at any rate be able to hear something.
Dacă este adevărat că grecii le interziceau femeilor să meargă la teatru, atunci procedau corect; pentru că aşa cu siguranţa ar fi putut să audă ceva.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Breathing is forbidden here.
Nu se poate respira aici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To take an example, Europe is too small to have forbidden areas for its citizens.
De exemplu, Europa este prea mică pentru a avea zone în care accesul să fie interzis cetăţenilor săi .
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The proposal contains the list of feed materials which are forbidden.
Propunerea conţine lista materiilor prime pentru furaje care sunt interzise.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Female journalists are even followed to the toilet by female intelligence service observers to ensure that nothing forbidden can be done.
Jurnalistele sunt escortate chiar la toaletă de membrele serviciilor de inteligenţă pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic interzis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We can forbid certain materials and activities.
Putem interzice anumite materiale şi activităţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This text makes it legal for a husband to rape his wife and forbids women from going out, working or visiting the doctor without the husband's permission.
Acest text legalizează dreptul soţului de a-şi viola soţia şi interzice femeilor să iasă din casă, să lucreze sau să meargă la doctor fără permisiunea soţului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Discrimination on the basis of ethnic or racial origin is forbidden both in the labour market and outside it.
Discriminarea pe motivul originii etnice sau rasiale este interzisă, atât pe piaţa de muncă cât, şi în afara acesteia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unequal treatment because of religion, worldview, disability, age or sexual orientation is currently forbidden only in the workplace.
Tratament inegal din cauza religiei, a viziunii asupra vieţii, a handicapului, vârstei sau orientării sexuale, este interzisă deocamdată doar la locul de muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We therefore ask, for example, that it be explicitly forbidden to give public subsidies to anyone acting illegally, as in the case of Armadores Vidal.
Prin urmare solicităm, de exemplu, să fie interzisă în mod explicit acordarea subvenţiilor publice oricui acţionează ilegal, ca în cazul Armadores Vidal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

threatening or foreshadowing evil or tragic developments: minatory, minacious, alarming, sinister, threatening, baleful, ominous, menacing
harshly uninviting or formidable in manner or appearance: dour, unpleasant, grim
an official prohibition or edict against something: forbiddance, prohibition, banning, ban, test ban


dictionary extension
© dictionarist.com