foregoing en Rumano

Pronunciación
a. anterior, precedent

Ejemplos

Such a policy is not a foregone conclusion.
O asemenea politică nu este o concluzie de la sine înţeleasă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is a bit rich when we know that the right or opportunity to attend school is not a foregone conclusion in many EU countries.
Este puţin exagerat când ştim că dreptul sau oportunitatea de a merge la şcoală nu este o concluzie de la sine înţeleasă în multe state ale UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are of the opinion that this is an arrogant statement, as the right and opportunity to attend school are far from foregone conclusions in many EU Member States.
Suntem de părere că aceasta este o declaraţie arogantă, deoarece dreptul şi şansa de a merge la şcoală sunt departe de a fi concluzii anticipate în multe state membre ale UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With a view to supporting our farmers, it was therefore a foregone conclusion for me to vote in favour of the proposed motion for a resolution and the measures it contains.
Nevoia de a vota în favoarea rezoluţiei propuse şi a măsurilor pe care le conţine mi s-a impus ca o evidenţă, având în vedere că trebuie să îi sprijinim pe agricultorii noştri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This, in fact, opens the way for a network where it is not a foregone conclusion that all users will have access to the whole network and where not all sites have the same possibility of being viewed.
Acest lucru deschide de fapt calea către o reţea în care nu există certitudinea că toţi utilizatorii vor avea acces la întreaga reţea şi în care nu toate site-urile au posibilităţi egale de a fi consultate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Swedish and Spanish Presidencies have made Turkey's membership of the European Union a priority topic, as though it were now a foregone conclusion.
(IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, preşedinţiile suedeză şi spaniolă au făcut un subiect prioritar din aderarea Turciei la Uniunea Europeană, ca şi când ar fi acum o concluzie inevitabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The payments to farmers in these areas compensate farmers' additional costs and income forgone, which occur due to the existing natural handicap.
Plăţile către fermierii din aceste zone compensează costurile suplimentare şi pierderea de venituri, care apar din cauza handicapului natural existent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Compensating farmers in areas where production is not hampered by natural handicaps and where there is no additional cost or income forgone would distort competition with farmers in other areas.
Compensarea fermierilor din zonele în care producţia nu este împiedicată de handicapuri naturale şi unde nu există niciun cost suplimentar sau niciun venit sacrificat ar distorsiona concurenţa cu fermierii din alte zone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Citizens' rights are not a foregone conclusion - we have fought for them.
Drepturile cetăţenilor nu sunt o concluzie de la sine înţeleasă - am luptat pentru acestea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By delaying this reform, we are foregoing potential influence.
Amânând această reformă, renunțăm la o posibilă influență.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

especially of writing or speech; going before: preceding


dictionary extension
© dictionarist.com