freight en Rumano

Pronunciación
n. încărcătură, fraht, închiriere a unui vas {mar.}, transport pe uscat, cheltuieli de transport, preţ de închiriere a unui vas {mar.}, navlu
v. încărca un vas {mar.}, închiria, da cu chirie, lua cu chirie, navlosi

Ejemplos

Partly as a result of this, freight transport has become increasingly cheap over the years.
În parte, ca o consecinţă, transportul de mărfuri a devenit, de-a lungul anilor, tot mai ieftin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On a final note, it is of the utmost importance that the Commission ensures that the Member States do not use this directive to impose unduly high charges on freight transport.
În încheiere, este extrem de importantă asigurarea de către Comisie a faptului că statele membre nu aplică această directivă pentru a impune taxe nejustificat de mari pentru transportul de mărfuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition, rapporteur Mr Jarzembowski mainly calls attention to the noise nuisance from rail freight traffic, and we agree with him.
În plus, domnul raportor Jarzembowski atrage atenţia în principal asupra poluării fonice produse de traficul feroviar de marfă, iar noi suntem de acord cu el.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When it comes to freight transport in Europe it is probably right to say that we must rank these three priorities differently, according to reverse alphabetical order, no less.
Atunci când vorbim despre transportul de mărfuri în Europa, se impune, probabil, să spunem că trebuie să clasificăm aceste trei priorităţi în mod diferit, în ordine inversă, nu altfel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Road freight transport is an important driving force for our economy.
Transportul rutier de mărfuri este o forţă motorie importantă în economia noastră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The so-called rich countries are responding by creating their own (mark II) flag to combat the loss of freight.
Aşa-numitele ţări bogate reacţionează creându-şi propriul pavilion (bis) pentru a combate pierderile de fraht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - I support this report which should encourage the shift of freight from the road onto rail.
în scris -Sprijin acest raport care ar trebui să încurajeze trecerea de la transportul rutier la cel feroviar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unfortunately, climate costs as a result of the high volume of freight traffic were not included, even though the transport sector is a major culprit in emissions.
Din nefericire, costurile climatice ca urmare a volumului mare de fraht nu au fost incluse, deşi sectorul transportului este unul dintre cei mai mari producători de emisii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, Europe has not yet created a complete and effective intermodal system that would ensure a significant transition of freight transport towards less polluting sectors.
Mai mult, Europa nu a creat încă un sistem intermodal complet şi eficient care să asigure o tranziţie substanţială a cheltuielilor de transport către sectoare mai puţin poluante.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
European rail network for competitive freight (
Reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. transportation
2. cargo: load, shipment
3. load: burden, charge, ladedictionary extension
© dictionarist.com