gloss en Rumano

Pronunciación
n. spoială {fig.}, strălucire, lustru, luciu, lucire, aparenţă înşelătoare, observaţie marginală, comentariu, explicaţie, glosă, interpretare răuvoitoare
v. lustrui, interpreta greşit, tălmăci

Ejemplos

My group is opposed to glossing over our own work.
Grupul meu se opune ideii de a ne peria propria muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This matter must be investigated objectively and nothing must be covered up or glossed over.
Această chestiune trebuie cercetată în mod obiectiv și nimic nu trebuie mușamalizat sau cosmetizat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Violence was rightly fought, the perpetrators of violence have been defeated and there is nothing about violence that can be glossed over.
Violenţa a fost combătută în mod just, autorii violenţelor au fost înfrânţi şi nu există niciun aspect al violenţei care să poată fi justificat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union's cohesion policy tries to gloss over this anti-grassroots policy, to buy people off, to disorientate the workers and, more importantly, to secure the profitability of capital.
Politica de coeziune a Uniunii Europene încearcă să mascheze această politică a antipopulară, să cumpere populaţia, să dezorienteze muncitorii şi, mai ales, să asigure profitabilitatea capitalului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You have tended to gloss over the disagreement that undoubtedly surrounds this social objective in the Council.
Aţi avut tendinţa să trataţi superficial dezacordul care înconjoară, fără îndoială, acest obiectiv social din Consiliu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is up to us to tell it as it is, and I shall always do so; I shall never gloss over abuses.
Este de datoria noastră să spunem lucrurilor pe nume şi voi face mereu acest lucru; Nu voi trece niciodată abuzurile cu vederea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were an utter farce and served no purpose other than to give a civilian gloss to the military junta.
Acestea au fost o adevărată farsă și nu au servit niciunui alt scop decât aceluia de a da o strălucire civilă juntei militare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Self-satisfaction and accusations of guilt, attempts to gloss over mistakes and a superficial approach will not solve any problems or create any confidence.
Autosuficiența și acuzațiile de culpabilitate, încercările de a trece cu vederea greșelile și o abordare superficială nu vor rezolva nicio problemă și nu vor genera deloc încredere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The negative consequences of migration are being glossed over and, therefore, I felt obliged to vote against this resolution.
Consecințele negative ale migrației au fost deja comentate și, de aceea, m-am simțit obligat să votez împotriva acestei rezoluții.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, until now the results of the summit in Lisbon have essentially been glossed over.
Cu toate acestea, până în prezent rezultatele summitului de la Lisabona au fost practic cosmetizate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. mien: appearance, front, pretext
2. sheen: shine, glaze, lustre, polish
3. explanation: comment, commentary, interpretation, exegesis, note, analysis, annotation
4. polish: shine, glaze, varnish
5. explain: interpret, analyse, annotatedictionary extension
© dictionarist.com