hazardous en Rumano

Pronunciación
a. hazardat, primejdios, riscant

Ejemplos

I am of the opinion that, when there is an alternative which can replace a hazardous industrial product, it should be replaced.
Sunt de părere că, atunci când există o alternativă care poate înlocui un produs industrial periculos, acesta ar trebui înlocuit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
Diclormetanul, după cum am auzit, este o substanţă cu un profil unic de periculozitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A wide range of common products can be hazardous if the handling and usage instructions are ignored.
O gamă largă de produse pot fi periculoase, dacă sunt ignorate instrucţiunile privind manipularea şi utilizarea lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Products that contain hazardous substances are to be replaced within three years if safer alternatives exist.
Produsele care conţin substanţe periculoase trebuie înlocuite în decursul a trei ani dacă există alternative mai sigure.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission's proposal is intended to reduce as far as possible and as far as technically feasible the risks involved in the use of this hazardous chemical.
Propunerea Comisiei este destinată să reducă într-o măsură cât mai mare şi în măsura fezabilului riscurile presupuse de utilizarea acestei substanţe chimice periculoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is no doubt that dichloromethane is hazardous to human health because it is highly volatile.
Nu există nicio îndoială că diclormetanul este periculos pentru sănătatea oamenilor, deoarece este foarte volatil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Analyses are required where relevant quantities of hazardous substances are actually handled.
Analizele sunt necesare în cazurile în care se utilizează cantităţi relevante de substanţe periculoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The framework for dealing with problems involving hazardous waste is important.
Cadrul în care vor fi tratate problemele ce implică deşeuri periculoase este unul important.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The application of the directive will not allow vessels carrying hazardous, unidentified cargo to pass through European waters looking for somewhere to dump its cargo.
Aplicarea directivei nu va permite navelor ce transportă încărcături periculoase şi neidentificate să traverseze apele europene în căutarea unui loc de deversare a acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the same time, the same High Court banned all ships containing hazardous substances from entering Bangladeshi territory.
În acelaşi timp, aceeaşi Curte Supremă a interzis intrarea pe teritoriul Bangladesh-ului a tuturor navelor care conţin substanţe periculoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

involving risk or danger: wild, dangerous, unsafe, riskydictionary extension
© dictionarist.com