identify en Rumano

Pronunciación
v. identifica, legitima, identifica: se identifica

Ejemplos

I identified him immediately.
L-am identificat imediat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will give them an opportunity to identify the possible negative repercussions of opening up certain closed professions and justify any restrictions.
Aceasta le va da posibilitatea să identifice posibilele repercusiuni negative ale deschiderii anumitor profesii închise şi să justifice orice restricţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fundamentals of peace are well-known: they have already been identified at Taba, Camp David and Annapolis.
Bazele fundamentale ale păcii sunt bine-cunoscute: au fost deja evidenţiate cu ocazia discuţiilor de la Taba, Camp David şi Annapolis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Violations have been identified, revealed, including for example in closed establishments accommodating children and elderly people.
Au fost identificate şi raportate încălcări ale drepturilor, inclusiv, de exemplu în instituţii ce găzduiesc copii şi vârstnici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is important to identify areas where the EU is dependent on Russia, as well as areas where Russia is dependent on the EU.
Este foarte importantă identificarea regiunilor în care UE este dependentă de Rusia, precum şi a zonelor în care Rusia este dependentă de UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This type of passport contains 50 security elements and includes for the first time in the European Union a feature for identifying both a person's face and their fingerprints.
Acest tip de paşapoarte prezintă 50 de elemente de siguranţă şi cuprinde pentru prima dată în Uniunea Europeană atât elementul de identificare facial, cât şi cel al amprentelor digitale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
rapporteur. - (DE) Madam President, ladies and gentlemen, it is now possible to identify a sugar cube in Lake Constance using state-of-the-art analysis.
raportoare. -(DE) Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, la ora actuală este posibilă identificarea unui cub de zahăr în Lacul Constance folosind o analiză ultramodernă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even though it is of course impossible for everyone to be 100% satisfied with these priorities, I believe that all of you can find something in our programme that you can identify with.
Deşi este într-adevăr imposibil să satisfaci 100% pe toată lumea cu aceste priorităţi, cred că fiecare dintre dumneavoastră poate găsi în programul nostru ceva cu care să vă puteţi identifica.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the basis of the responses to the Green Paper and many discussions with stakeholders, a number of actions have been identified and will be launched later this year.
În baza reacţiilor la Cartea verde şi a numeroaselor discuţii purtate cu părţile implicate, au fost identificate o serie de acţiuni, care vor fi lansate în cursul acestui an.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this context, a number of issues were identified, some of which are already taking concrete shape in the Commission.
În acest context, s-au identificat o serie de aspecte, dintre care o parte deja capătă contur la nivelul Comisiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

recognise: know, distinguish, make out, tell, detect, perceive


dictionary extension
© dictionarist.com