in truth en Rumano

Pronunciación
adv. într-adevăr

Ejemplos

In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
De fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth, this Union was born during the French Presidency under the star sign of mistakes.
În realitate, Uniunea s-a născut în timpul preşedinţiei franceze, sub semnul greşelilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe there is something significant missing from this debate and that something is the Council which has, in truth, been absent from the entire debate, including at committee stage.
Consider că din această dezbate lipseşte un element semnificativ şi acel element este Consiliul, care a fost într-adevăr absent din întreaga dezbatere, inclusiv în stadiul activităţii comisiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, since words do have meaning, let us be clear that the recovery plan is not, in truth, a European plan, but rather a coordination of national measures taken by the various Member States.
În cele din urmă, pentru că într-adevăr cuvintele au semnificaţie, să precizăm că planul de redresare nu este, de fapt, unul european ci, mai curând, o coordonare a măsurilor naţionale adoptate de diferitele state membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
În realitate, s-a renunţat la Programul urban fără a avea un substitut real pentru acesta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth, the G20 did nothing to stop liberal globalisation.
De fapt, G20 nu a făcut nimic pentru oprirea globalizării liberale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now, in truth, it is necessary to have the courage and the ambition to say to their people that it is necessary to leave the European Union.
Acum, cu adevărat, este necesar să aibă curajul şi ambiţia să spună oamenilor pe care îi reprezintă că este nevoie să părăsească Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth, I tell them there is not because it took so long and the birth and delivery were so difficult.
Într-adevăr, le spun că nu mai sunt emoţii, deoarece a durat foarte mult şi elaborarea şi lansarea au fost foarte dificile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of course, this summit was spun in the media as a success when, in truth, we got nothing but waffle.
Desigur, această reuniune la nivel înalt a fost prezentată în presă ca un succes când, în realitate, nu am obţinut decât vorbe goale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In Lithuania, the Law on Tobacco Control was accepted quite willingly and in truth, even smokers themselves admit that they are now smoking less or, in some cases, have even stopped altogether.
În Lituania, Legea privind controlul tutunului a fost acceptată de bunăvoie şi, în realitate, chiar şi fumătorii recunosc că acum fumează mai puţin sau, în anumite cazuri, chiar au renunţat la fumat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

in fact (used as intensifiers or sentence modifiers): truly, reallydictionary extension
© dictionarist.com