intimate en Rumano

Pronunciación
n. intim
a. intim, natură: de natură intimă, tainic, apropiat, familiar, serios, aprofundat
v. notifica, comunica, sugera, lăsa să înţeleagă

Ejemplos

The paper intimates that self-employed drivers work 86-hour weeks.
Documentul de poziţie sugerează că şoferii liber profesionişti lucrează 86 de ore pe săptămână.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It includes violence within intimate relationships, sexual harassment, physical and mental abuse, rape, murder, the sex slave trade and female genital mutilation.
Aceasta include violenţa în cadrul relaţiilor intime, hărţuirea sexuală, abuzurile fizice şi psihice, violul, crima, traficul de carne vie şi mutilarea organelor genitale feminine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some people claim that violence within intimate relationships is a private matter, a family matter.
Unele persoane susţin că violenţa în relaţiile intime reprezintă o problemă privată, o problemă de familie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whether it was because of the more intimate surroundings of the library or the physical proximity of Parliament, our discussions were fruitful.
Fie că a fost datorită decorului mai cald al bibliotecii, fie datorită proximităţii fizice a Parlamentului, discuţiile noastre au fost foarte productive.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission President has an intimate day-to-day contact with the European Parliament, not least working on those legislative and budgetary proposals.
Preşedintele Comisiei are un contact zilnic apropiat cu Parlamentul European, nu în ultimul rând lucrând la aceste propuneri legislative şi bugetare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission has intimated that the Greek deficit for 2009 will be over 15%, compared with the forecast of 5% in May 2009.
Comisia a anunţat că deficitul pentru 2009 în Grecia va fi de peste 15 %, comparativ cu previziunea de 5 % din mai 2009.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have had examples in the past where the cooperation was less intimate.
Au existat exemple în trecut în care cooperarea a fost mai puţin profundă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
Atmosfera de la summit a fost intimă, prietenoasă și focalizată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com