live en Rumano

Pronunciación
a. viu, viaţă: în viaţă, trăitor, plin de viaţă, vioi, real, viaţă: din viaţă, aprins
v. trăi, exista, vieţui, locui, sălăşlui, întreţine: se întreţine, rezista, supravieţui, dăinui, pieri: nu pieri, duce, mişca, petrece, realiza, sta, ţine

Ejemplos

I can't live that kind of life.
Nu pot trăi acel fel de viață.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If the sun were to go out, all living things would die.
Dacă soarele s-ar stinge, toate vieţuitoarele ar muri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You will live longer if you don't smoke.
Vei trăi mai mult dacă nu fumezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the house where I used to live when I was young.
Aceasta este casa în care am trăit când eram tânăr.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How long has Ken lived in Kobe?
De cât timp stă Ken în Kobe?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I lived for more than a month in Nagoya.
Am locuit în Nagoya pentru mai mult de o lună.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I prefer living in the country to living in the city.
Prefer să locuiesc la ţară decât la oraş.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My uncle lived a happy life and died a peaceful death.
Unchiul meu a trăit o viaţă fericită şi a avut parte de o moarte liniştită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it were not for water, we couldn't live.
Dacă n-ar fi fost apa, n-am fi putut trăi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
O viaţă furtunoasă? E ok să vezi astfel de lucruri la televizor, dar n-aş dori să le şi trăiesc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. not dead: alive, existing, aware, conscious, incarnate
2. active: energetic, vital, vivid, dynamic, vigourous
3. broadcast directly: unrehearsed, real
4. be: exist, breathe, continue, move, subsist, be alive
5. enjoy life: relish, savour, experience, delight in, love
6. reside: dwell, abide, live in, inhabit
7. gain subsistence: remain, continue, earn, subsist, acquire a livelihood
8. be remembered: endure, persist, prevail, remain, survive, lastdictionary extension
© dictionarist.com