manner en Rumano

Pronunciación
n. mod, fel, chip, manieră, stil, obicei, deprindere, înfăţişare, ţinută, fel de a fi, soi {înv.}, categorie, fel de viaţă, mod de viaţă, gen

Ejemplos

Over the coming months, the Commission will formulate in a comprehensive manner how the current regulatory and supervisory framework should be further reformed to bring back stability and confidence.
În următoarele luni, Comisia va formula într-o manieră cuprinzătoare modul în care cadrul actual de reglementare şi supervizare trebuie supus unor viitoare reforme, pentru a reinstaura stabilitatea şi încrederea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We will rather try to pursue the policy established by our predecessor in the best possible manner.
Vom încerca mai degrabă să urmăm politica stabilită de predecesori în cel mai bun mod posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not sure that gives a full explanation, but I do believe that this question must be resolved in each of the countries and within the regional context in a fair and transparent manner.
Nu sunt sigur că aceasta oferă o explicaţie integrală, dar consider că această chestiune trebuie rezolvată în fiecare dintre ţări şi în contextul regional, într-o manieră echitabilă şi transparentă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to succeed, the European Union will have to speak and act clearly and not in a disorganised manner.
Pentru a avea succes, Uniunea Europeană trebuie să vorbească şi să acţioneze într-un mod clar şi nu de o manieră dezorganizată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we continue to talk in this manner, in a week's time 1 500 people will probably be dead.
Dacă vom continua să avem o astfel de atitudine, peste o săptămână probabil că va trebui să numărăm 1 500 de morţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Such issues cannot be addressed in an arbitrary manner, but in accordance with the principles of democracy and the rule of law.
Asemenea chestiuni nu pot fi abordate arbitrar, ci doar în conformitate cu principiile democraţiei şi ale statului de drepți.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This portal should present information in an accessible, simplified manner so that European citizens can use it without any problem.
Acest portal ar trebui să prezinte informaţia într-un mod accesibil şi simplificat, pentru ca cetăţenii europeni să-l poată utiliza fără probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are not managing the economy in a sustainable manner.
Nu gestionăm în mod durabil economia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The 'inclusive' Europe of the post-war period, open to accessions and a point of reference for neighbouring states, has been a factor for peace, even if in an inadequate manner.
Europa "incluzivă” a perioadei postbelice, deschisă la aderări şi un punct de referinţă pentru statele vecine, a fost un factor al păcii, chiar dacă într-un mod neadecvat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They will laugh at it and throw it in the bin in exactly the same manner that they have dealt with all previous resolutions of this Parliament.
Aceştia îşi vor bate joc de ea şi o vor arunca la coş în exact acelaşi mod în care au procedat cu toate rezoluţiile anterioare ale acestui Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

how something is done or how it happens: life-style, style, fashion, lifestyle, form, fit, idiom, setup, life style, artistic style, drape, way, signature, touch, wise, modus vivendi, property, response, mode
a way of acting or behaving: bearing, presence, personal manner, demeanor, demeanour, gentleness, mien, discourtesy, comportment, bedside manner, conduct, formalness, informality, formality, mildness, behaviour, courtesy, rudeness, foppishness, dandyism, deportment, behavior, softness, good manners
a kind: sort, kind, form, varietydictionary extension
© dictionarist.com