matched en Rumano

Pronunciación
v. potrivi, egala, combina, monta, căsători, îmbina, împerechea, asambla, lega prin căsătorie, întrece, fi egalul

Ejemplos

He was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
El a fost bătut cu o bară metalică în timpul unui violent meci de fotbal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We shall never see her match.
Nu îi vom găsi niciodată perechea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The email is not registered, or the password does not match.
E-mailul nu este inregistrat sau parola nu coincide.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those findings match my own observations.
Acele descoperiri corespund cu observațiile mele.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They must match people's mentality and expectations.
Acestea trebuie să se plieze pe mentalitatea şi aşteptările oamenilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.
Au avut loc demonstraţii în legătură cu meciul, dintre care una a fost foarte violentă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When that fish is sold on the international market they are not sold at prices that Europe, especially Ireland, can match.
Când peştele respectiv este vândut pe piaţa internaţională, preţul acestuia atinge un nivel pe care Europa şi în special Irlanda nu-l pot concura.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our priorities for the presidency reflect Czech know-how, respect the continuity of EU development and are in fact well-matched to the existing problems.
Priorităţile noastre pentru preşedinţie reflectă cunoştinţele şi abilităţile Cehiei, respectă continuitatea dezvoltării UE şi în fapt sunt foarte bine ancorate în problemele existente.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Under the Prüm Council Decision, Member States grant each other limited access to their DNA and fingerprint databases in order to check for matches.
Conform deciziei Consiliului, statele membre îşi acordă reciproc acces limitat la bazele de date ADN şi de amprente, pentru a verifica eventualele corespondenţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We can define and achieve Latvia's goals only if they match Europe's common vision of the future.
Putem defini şi realiza obiectivele Letoniei numai dacă acestea se încadrează în viziunea europeană comună a viitorului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

provided with a worthy adversary or competitor: competitory, competitive
going well together; possessing harmonizing qualities: twinned, one-to-one, mated, twin, co-ordinated, compatible, paired, duplicate, coordinated, matching


© dictionarist.com