mate en Rumano

Pronunciación
n. mat, tovarăş, coleg, prieten, însoţitor, tovarăş de viaţă, pereche, bărbătuş, femelă, ofiţer, ofiţer secund, ajutor, asistent
v. căsători, uni, împerechea, lega, împreuna, căsători: se căsători

Ejemplos

That is also valid for Mr Mate, who failed to produce the evidence supporting his accusations in this very House.
Acest lucru este valabil şi pentru dl Mate, care nu a reuşit să aducă dovezi în sprijinul acuzaţiilor sale în această Cameră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have seen that there used to be warm relations between the Libyan leader and European leaders, who were like best mates in a playground.
Am văzut că existau relații călduroase între liderul libian și liderii europeni, care se comportau ca cei mai buni prieteni pe terenul de joacă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency.
Șaptesprezece conducători din Europa și tot atâția colegi, șaptesprezece bugete, șaptesprezece piețe de obligațiuni și o monedă comună.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com