muster en Rumano

Pronunciación
n. apel, adunare, inspecţie, paradă, mulţime, mostră
v. reuni, strânge, aduna, chema, ridica

Ejemplos

Unfortunately, the European Council is not currently mustering up that much courage.
Din păcate, Consiliul European nu a adunat atâta curaj până în prezent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.
Ne-am îndeplinit sarcinile şi în ceea ce priveşte măsurile adoptate în vederea stabilizării sectorului bancar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.
Sarcina noastră comună constă întocmai în anticiparea dezastrelor, nu în a aştepta ca acestea să se producă, ca apoi să strângem resursele pentru a le face faţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I call on all parties to show flexibility, solidarity, and muster the courage to compromise if needed.
Invit toate părțile să dea dovadă de flexibilitate și de solidaritate și să aibă curajul de a ajunge la un compromis, dacă va fi cazul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Twenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
În urmă cu douăzeci de ani, Europa a putut găsi puterea de a depăși separarea și de a se uni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The results have been achieved thanks to the decisive actions of the law enforcement agencies, which mustered all legal crime detection methods.
Rezultatele au fost obţinute datorită acţiunilor decisive ale agenţiilor de asigurare a ordinii publice, care au reunit toate metodele legale de depistare a criminalităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European institutions did not pass muster then and were not able to prevent panic from spreading across the European Union.
Instituțiile europene nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor și au fost incapabile să împiedice răspândirea panicii în întreaga Uniune Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the run-up to Copenhagen we must muster all our forces and work together so that, given the particular role of Europe, we will achieve the best possible result.
Înainte de Copenhaga trebuie să ne adunăm toate forţele şi să cooperăm în aşa fel încât, ţinând cont de rolul special al Europei, să obţinem cel mai bun rezultat posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com