negotiation en Rumano

Pronunciación
n. negociere, discutare a condiţiilor

Ejemplos

We have to set the scene for negotiations.
Trebuie să pregătim scena pentru negociere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The road to lasting peace leads only through political negotiations.
Calea către o pace durabilă poate fi parcursă doar prin negocieri politice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I also want to congratulate the French presidency, together with the Slovenian presidency, for the way they successfully spurred the negotiations in Council.
De asemenea, aş dori să felicit atât preşedinţia franceză, cât şi pe cea slovenă, pentru felul în care au coordonat cu succes negocierile în Consiliu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SL) The Czech Presidency has expressed its readiness to intervene to break the deadlock in the negotiations regarding Croatia's accession to the European Union.
(SL) Preşedinţia cehă a declarat că este pregătită să intervină pentru a scoate din impas negocierile privind aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- (CS) Mr President, Commissioner, let me congratulate you on the results of your joint negotiations, the troika negotiations in Israel.
- (CS) Domnule Preşedinte, doamnă Comisar, ţin să vă felicit pentru rezultatele negocierilor comune, cele din cadrul troicii din Israel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Negotiations with Hamas as it is are not possible.
În momentul de faţă, negocierile cu Hamas nu sunt posibile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ideally, we would like to legislate on behalf of all Member States in one fell swoop rather than, as is currently the case, via bilateral negotiations, 27 times over.
În mod ideal, am dori să o legiferăm, în numele tuturor statelor membre, într-una definitivă, mai degrabă decât, aşa cum este cazul în prezent, prin intermediul negocierilor bilaterale, de 27 de ori.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to end by assuring you that the Czech Presidency has truly extensive ambitions for achieving progress in the climate change negotiations.
Aş dori să închei prin a vă asigura că preşedinţia cehă are ambiţii cu adevărat mari în ceea ce priveşte realizarea unui progres în negocierile privind schimbarea climatică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We will be taking a very intensive lead in international negotiations.
Vom prelua conducerea negocierilor internaţionale şi ne vom ocupa intens de această problemă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am sure that during the first semester of 2009 we will advance the negotiations considerably.
Sunt sigur că în timpul primului semestru al anului 2009 vom avansa cu negocierile în mod considerabil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a discussion intended to produce an agreement: parley, dialogue, word, diplomacy, diplomatic negotiations, bargaining, discussion, mediation, give-and-take, horse trading, collective bargaining, talks
the activity or business of negotiating an agreement; coming to terms: activity


© dictionarist.com