ocean en Rumano

Pronunciación
n. ocean, apă, grămadă, noian, infinitate

ocean en Inglés

n. ocean, sea, brine, flood, briny: the briny deep

Ejemplos

Has a change in ocean currents occurred?
S-a produs vreo schimbare în curenţii oceanici?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The ocean floor is being studied by some scientists.
Fundul oceanului este studiat de câţiva oameni de ştiinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My eyes are an ocean in which my dreams are reflected.
Ochii mei sunt un ocean în care visele mele se reflectă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm swimming in the ocean.
Înot în ocean.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
NATO is the manifestation, at security level, of the Euro-Atlantic ties that confirm the validity of our European civilisation's values on both sides of the ocean.
NATO reprezintă, la nivel de securitate, legăturile euro-atlantice care confirmă validitatea valorilor civilizaţiei noastre europene de pe ambele maluri ale oceanului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is of fundamental importance not to confuse sea or ocean policy with fishing policy: I totally agree with the rapporteur on this score.
Este extrem de important să nu confundăm politica maritimă cu cea piscicolă: sunt totalmente de acord cu raportorul în această privinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The situation has become shocking and alarming, with Thai soldiers forcing these Burmese refugees out into the ocean in boats without engines; at least 500 are believed to have died.
Situaţia a devenit şocantă şi alarmantă, soldaţii thailandezi forţând refugiaţii birmanezi să iasă în larg în bărci fără motor; cel puţin 500 dintre aceştia şi-au pierdut viaţa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I wish to remind you that in April, the fishing season begins and that our fishers are concerned about how the forces in the Indian Ocean are currently distributed geographically.
Doresc să vă reamintesc că în aprilie începe sezonul de pescuit, iar pescarii noştri sunt preocupaţi cu privire la distribuţia geografică actuală a forţelor din Oceanul Indian.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Young, ambitious European researchers will not be forced to travel across the ocean to implement their ideas.
Cercetătorii europeni tineri şi ambiţioşi nu vor fi nevoiţi să traverseze oceanul pentru a-şi pune în aplicare ideile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This process is more than three years old and, during that time, we have argued strongly for more safety for passengers, oceans, seas and maritime routes.
Acest proces durează de mai bine de trei ani şi, în acest răstimp, am militat pentru mai multă siguranţă pentru pasageri, oceane, mări şi rutele maritime.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a large body of water constituting a principal part of the hydrosphere: water, body of water, hydrosphere, deep
anything apparently limitless in quantity or volume: large indefinite quantity, large indefinite amount, seadictionary extension
© dictionarist.com