offspring en Rumano

Pronunciación
n. copil, vlăstar, urmaş, progenitură, produs, rezultat

Ejemplos

Would you be in favour of opening up this whole area of challenges to your own offspring?
Aţi fi în favoarea deschiderii acestui set întreg de provocări urmaşilor dumneavoastră?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In particular, I am referring to the issue of food derived from cloned animals and their offspring.
În special, mă refer la problema produselor alimentare derivate de la animale clonate şi de la descendenţii acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, I believe that foods from cloned animals or their offspring should not be authorised in the EU.
Totuşi, cred că alimentele de la animale clonate sau de la descendenţii lor nu trebuie autorizate în UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are health and ethical reasons against the authorisation of meat from cloned animals or their offspring.
Există motive legate de sănătate şi etice împotriva autorizării cărnii de la animale clonate sau de la descendenţii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must specifically exclude products from cloned animals or their offspring.
Trebuie să excludem, în mod specific, produsele de la animale clonate sau de la descendenţii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the meantime, we suggest expressly banning food originating from cloned animals and their offspring.
Între timp, sugerăm interzicerea explicită a alimentelor derivate din animale clonate şi din descendenţii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The use of food obtained from cloned animals or their offspring is a controversial subject but, in my opinion, these foods should not be authorised in the European Union.
Utilizarea alimentelor obţinute din animale clonate sau din descendenţii lor este un subiect controversat, dar, în opinia mea, aceste alimente nu trebuie autorizate în UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to ensure a high level of protection of human life and health, animal welfare and the environment, Parliament voted to exclude foods obtained from cloned animals and their offspring.
Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a vieţii şi a sănătăţii umane, a bunăstării animalelor şi a mediului, Parlamentul a votat în favoarea excluderii alimentelor obţinute din animale clonate şi din descendenţii lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Parliament was calling for a credible solution: the labelling of all foodstuffs derived from cloned animals and their offspring.
Parlamentul solicita o soluție credibilă: etichetarea tuturor produselor alimentare provenite de la animale clonate și de la descendenții acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
'The bans [on] food from cloned animals and [...] food from offspring of clones could be justified on the basis of the consumers' ethical considerations'.
interzicerea alimentelor provenite de la animale clonate și de la descendenții animalelor clonate poate fi justificată pe baza considerentelor de natură etică ale consumatorilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the immediate descendants of a person: illegitimate, bastard, whoreson, progeny, heir, eldest, love child, relative, by-blow, relation, grandchild, child, baby, illegitimate child, successor, issue, firstborn, kid
something that comes into existence as a result: materialisation, effect, event, result, consequence, upshot, materialization, outcome, issue
any immature animal: young mammal, animate being, young bird, young fish, orphan, brute, young, beast, animal, fauna, hatchling, spat, creature


dictionary extension
© dictionarist.com