organic en Rumano

Pronunciación
a. organic

organic en Inglés

a. constitutional, structural, organic, particular, fundamental
adv. organically

Ejemplos

In 2007, due to our European Framework Programme on Research, we delivered the OLEDs - the organic LEDs - with a supplementary efficiency of 50% on the LEDs.
În 2007, datorită Programului-cadru european pentru cercetare, am putut prezenta ledurile organice (OLED), a căror eficienţă depăşeşte cu 50% eficienţa ledurilor obişnuite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think that organic farming, in a number of developing countries, is undoubtedly an option, provided that it would be possible to create sectors.
Consider că, într-o serie de state în curs de dezvoltare, agricultura organică este fără îndoială o opţiune, dacă s-ar putea crea sectoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Greater consumption of organic and natural food and of regional products will contribute to an improvement in the state of health of our society.
Consumul mai ridicat de alimente organice şi naturale şi al produselor regionale va contribui la o îmbunătăţire a stării sănătăţii societăţii noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The environmentally-aware consumer can choose between different ecolabels, many of which relate to organic products.
Consumatorul ecologic poate alege între diferitele etichete ecologice, dintre acestea multe referindu-se la produsele organice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We expect the Commission to perform its study on food very specifically so that any possibility of misunderstandings between this label and organic products can be ruled out.
Ne aşteptăm ca Comisia să efectueze studiul său privind alimentele într-un mod foarte specific, astfel încât să poată fi exclusă orice posibilitate de neînţelegere între această etichetă şi produsele organice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Petrol contains volatile organic compounds (VOCs) that evaporate inside the fuel tank, filling the empty space in the tank above the fuel.
Benzina conţine compuşi organici volatili (COV) care se evaporează în interiorul rezervorului de combustibil, umplând spaţiul liber din acesta deasupra combustibilului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Small, medium-sized and organic farms must survive and food sovereignty should be maintained.
Fermele mici, mijlocii şi organice trebuie să supravieţuiască, iar suveranitatea alimentară trebuie menţinută.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fourth element: the organic logo.
A patra temă: sigla pentru produse organice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In effect, I feel an EU logo would be meaningless, a waste of time and money and I feel the same way about the EU logo for organic produce.
De fapt, consider că o siglă UE nu ar avea sens, ar fi o risipă de timp şi de bani şi cred la fel despre sigla UE pentru produse organice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, we also need the 'Traditional Speciality Guaranteed' and 'Organic Farming' indications.
Însă avem nevoie şi de indicaţiile "Specialitate tradiţională garantată” şi "Agricultură organică”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

relating or belonging to the class of chemical compounds having a carbon basis
involving or affecting physiology or bodily organs
a fertilizer that is derived from animal or vegetable matter: plant food, fertiliser, bonemeal, fish meal, guano, manure, organic fertilizer, neem cake, organic fertiliser, fertilizer
simple and healthful and close to nature: healthful
being or relating to or derived from or having properties characteristic of living organisms: structured, integrated, nonsynthetic
constitutional in the structure of something (especially your physical makeup): constituent, constitutional, constitutive, essential
of or relating to foodstuff grown or raised without synthetic fertilizers or pesticides or hormones: wholesomedictionary extension
© dictionarist.com