painful en Rumano

Pronunciación
a. dureros, durere: care provoacă durere, supărător, penibil, jenant, sensibil, bolnav, durea: care doare, greu, obositor

Ejemplos

A bee sting can be very painful.
Înţepătura de albină poate fi foarte dureroasă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is very painful for me, as Ukraine is am important neighbour and strategic partner for us.
Acest lucru mă doare, deoarece Ucraina este un vecin important şi un partener strategic pentru noi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let me use this opportunity to call upon the political leaders of Bosnia and Herzegovina to refrain from abusing this painful and unspeakable historical experience for their political purposes.
Permiteţi-mi să folosesc această ocazie pentru a îndemna liderii politici din Bosnia şi Herţegovina să se abţină de la abuza în scopuri politice de această experienţă istorică dureroasă şi de nedescris.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Remembrance is as painful as it is necessary.
Rememorarea este pe cât de dureroasă, pe atât de necesară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The inactivity of the past days is particularly painful, given that the European Commission made a good job of defining the steps which may reduce Europe's dependence.
Lipsa de acţiune din ultimele zile este deosebit de dureroasă dacă avem în vedere sarcina bine îndeplinită a Comisiei Europene de a defini măsurile care ar putea reduce gradul de dependenţă a Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that we are at the end of an era: the Bush era, and that the last throes of President Bush are proving particularly bloody and painful.
Cred că asistăm la sfârşitul unei ere: era Bush, iar ultimele reminiscenţe se dovedesc a fi extrem de sângeroase şi dureroase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These repeated efforts have at least one merit: they clearly show how difficult and even painful it is for the Treaty's advocates to find arguments to promote it.
Aceste eforturi repetate au, cel puţin, un merit: ele demonstrează clar cât de dificil şi chiar dureros este pentru susţinătorii tratatului să găsească argumente pentru a-l promova.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today, in spite of some still painful wounds in certain European regions, this sector has been able to change direction, not least through the development of technical and innovative textiles.
În prezent, în ciuda unor răni încă dureroase resimţite în anumite regiuni ale Europei, acest sector a putut face o schimbare de direcţie, un rol important în acest sens avându-l conceperea unor textile tehnice şi inovatoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This became evident through the painful experience of the French and Dutch 'No' to the Treaty of Lisbon.
Acest fapt a devenit evident cu ocazia dureroasei experienţe a refuzării Tratatului de la Lisabona de către cetăţenii francezi şi olandezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will obviously benefit these men and women, whom we should never forget, and who are in very painful situations.
Acest lucru va fi, fără îndoială, în avantajul acestor bărbaţi şi femei, pe care nu trebuie să îi uităm şi care se află într-o situaţie foarte dificilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

causing physical or psychological pain: agonized, torturous, chafed, raw, racking, agonising, galled, aching, itchy, bitter, achy, traumatic, harmful, sore, poignant, wrenching, harrowing, agonizing, torturesome, agonised, excruciating, inhumane, sensitive, saddle-sore, torturing, biting, tender
causing misery or pain or distress: sore, unpleasant, afflictive
causing physical discomfort; they can be very painful": uncomfortable, irritating
exceptionally bad or displeasing: dreadful, atrocious, terrible, bad, unspeakable, awful, abominabledictionary extension
© dictionarist.com