partnership en Rumano

Pronunciación
n. calitatea de partener, participare, tovărăşie, companie, asociere, interes: interese comune

Ejemplos

Our contribution to Europe will be our special relationships with the Eastern Partnership nations.
Contribuţia noastră faţă de Europa se va concretiza prin relaţiile noastre privilegiate cu naţiunile din Parteneriatul estic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(IT) Madam President, Mr Topolánek, ladies and gentlemen, you spoke of the eastern partnership, Mr Topolánek.
(IT) Doamnă Preşedintă, domnule Topolánek, doamnelor şi domnilor, aţi vorbit despre Parteneriatul Estic, domnule Topolánek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That partnership rules out the inclusion of the most important thing: civil and political rights for citizens in Europe and at the borders of Europe.
Acel parteneriat prevede excluderea celui mai important lucru: drepturile civile şi politice ale cetăţenilor din Europa şi de la graniţele acesteia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We appreciate the European institutions' prompt intervention, but we need a privileged partnership for improving our energy independence.
Noi apreciem intervenţia promptă a instituţiilor europene, însă avem nevoie de un parteneriat privilegiat pentru îmbunătăţirea independenţei noastre energetice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Belarus, as we know, is included as one of the six Eastern Partnership countries, a move aimed at creating positive development trends in our eastern European neighbourhood.
Belarus, din câte ştim, face parte dintre ţările din Parteneriatul estic, o mişcare care vizează crearea unor tendinţe de dezvoltare pozitive în vecinătatea noastră est-europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We plan to launch the Eastern Partnership at summit level in Prague in May and the decision of the day was also selected just when this six-month period ends and we can make an evaluation.
Plănuim să lansăm Parteneriatul estic în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Praga, din luna mai, iar alegerea zilei a fost, de asemenea, selectată exact când se încheie perioada de şase luni şi putem face o evaluare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And there is the declaration by Belarusian Minister for Foreign Affairs Syarhei Martynau's declaration of the country's positive view towards the EU's Eastern Partnership initiative.
În plus există şi declaraţia Ministrului bielorus pentru Afaceri Externe, Syarhei Martynau, privind opiniile favorabile ale ţării faţă de iniţiativa Parteneriatului estic a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Good on both sides will bring dialogue, a real neighbourhood policy and an Eastern Partnership.
Bunăvoinţa de ambele părţi va aduce dialog, o politică de reală vecinătate şi un Parteneriat estic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, in the coming months with the sanctions review and in the context of the future Eastern Partnership, Belarus will remain high on our agenda.
În cele din urmă, în lunile următoare, incluzând revizuirea sancţiunilor şi în contextul viitorului Parteneriat estic, Belarus va rămâne o prioritate pe agenda noastră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Belarus has expressed willingness to participate in the Eastern Partnership.
Belarus şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la Parteneriatul estic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the members of a business venture created by contract: business, copartnership, business concern, business organization, partner, business organisation, concern
a contract between two or more persons who agree to pool talent and money and share profits or losses: contract
a cooperative relationship between people or groups who agree to share responsibility for achieving some specific goal: human relationship, relationship


dictionary extension
© dictionarist.com